Emerytura pomostowa 2023. Ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić?

Emerytura pomostowa pozwala wcześniej zakończyć pracę i zacząć zasłużony wypoczynek. Przysługuje ona osobom urodzonym po roku 1948. Nie jest jednak wypłacana każdemu. Jakie warunki trzeba spełnić?

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie nie może być niższe od minimalnej emerytury (od 1 marca 2023 r. 1.588,44 zł). Jakie warunki trzeba jeszcze spełnić, aby je otrzymać?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl. 

Zobacz wideo KRUS powinien zostać utrzymany czy zreformowany? Pytamy posła Klimczaka

Emerytura pomostowa. Warunki, jakie trzeba spełnić

Przez prace w szczególnych warunkach należy rozumieć: "prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku."

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:

 • urodziła się po 1948 roku,
 • osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn,
 • wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze co najmniej 15 lat,
 • wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku oraz po 31 grudnia 2008  roku,
 • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Warunki przyznawania świadczenia reguluje Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych.

Pieniądze, zdjęcie ilustracyjneNowe warunki wypłacania 500 plus dla seniorów mogą być dla nich niekorzystne

Gdzie złożyć wniosek? Niezbędne dokumenty

Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową oprócz wniosku muszą dostarczyć do ZUS-u:

 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych; 
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej; 
 • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; 
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.; 
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. 

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu);
 • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego;
 • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

Siedziba ZUSRenta socjalna. Wyjaśniamy co to jest, ile wynosi i komu przysługuje

Więcej o: