Wzrosną stawki odszkodowań z ZUS. Ile wyniesie odszkodowanie od 1 kwietnia?

Od 1 kwietnia obowiązują nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Kwoty te są wyższe niż w 2022 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował już o wysokości nowych stawek jednorazowych odszkodowań. Kwoty te są ogłaszane co roku. Obecne będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-37?

ZUS ogłosił stawki jednorazowych odszkodowań. Komu przysługuje odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługują pracownikowi, który jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Dotyczy to również pracowników, którzy na skutek wypadku przy pracy stali się długotrwale lub stale niezdolni do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Stały uszczerbek na zdrowiu oznacza, że doszło do upośledzenia pewnych zdolności organizmu i nie rokuje się poprawy. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu dotyczy z kolei długotrwałego upośledzenia czynności organizmu - trwa ponad pół roku, jednak rokuje poprawę.

Procent uszczerbku naszego zdrowia ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Od orzeczonych procentów ZUS, na podstawie dokumentacji medycznej, wypłaca nam należne odszkodowanie.

Ile wyniesie odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w 2023 roku?

Jak informuje ZUS od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty;
  • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek, lub dziecko;
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  • 22 212 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Więcej o: