Czy każdy musi mieć skrzynkę pocztową? Zapominalscy muszą być gotowi na wysoką karę

Skrzynka pocztowa umieszczona w widocznym i dostępnym miejscu nieruchomości jest obowiązkowa - przypomina Poczta Polska. A prawnicy uświadamiają zapominalskim, że ignorowanie obowiązku może słono kosztować. W ustawie mowa o surowej karze.
Zobacz wideo Prof. Przemysław Sadura gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (28.03)

Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości mieszkalnej albo gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny, jest zobowiązany do umieszczenia skrzynki pocztowej w łatwo dostępnym miejscu - przypominaPoczta Polska. I wskazuje klarowną podstawę prawną: Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529), art. 40 ust. 1 pkt 1. Nakłada on na właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości taki właśnie obowiązek. 

W budynkach jednorodzinnych skrzynka pocztowa powinna znajdować się przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych, w których znajdują się więcej niż trzy lokale, skrzynka pocztowa musi znajdować się w ogólnie dostępnej części nieruchomości. Każdy lokal musi posiadać odrębną skrzynkę pocztową.

Skrzynka pocztowa musi spełnić wymagania ustawy

Poczta Polska może wystąpić do właściciela lub współwłaściciela nieruchomości z prośbą o umieszczenie skrzynek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieje się tak, gdy jakieś osiedle jest odgrodzone od otoczenia. Z tych samych względów Poczta może wystąpić o przekazanie kodów wejściowych lub nawet kluczy umożliwiających swobodny dostęp do skrzynek pocztowych.

Skrzynka Pocztowa to nie może być karton po butach albo chlebak. I tę kwestię regulują bowiem przepisy (a konkretnie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r.) Skrzynka pocztowa powinna być zamykana na unikalny klucz. Powód to zagwarantowanie dostępu do zawartości skrzynki pocztowej wyłącznie adresatowi.

Brak skrzynki pocztowej może oznaczać surową karę

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej warto wziąć sobie do serca. Przepisy określają bowiem nie tylko, kto skrzynkę mieć musi, gdzie ma być umieszczona oraz jak ma wyglądać. Ustawa daje też możliwość nakładania kar na tych, którzy obowiązku unikają. "Z karą pieniężną - nawet do 10 tys. złotych - muszą liczyć się właściciele nieruchomości, którzy w ogólnie dostępnej części budynku nie umieszczą odpowiedniej, oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji" - informuje w komunikacie kaliski urząd miejski, który co kilka lat przeprowadza akcję przypominającą mieszkańcom o obowiązku.  

Odpowiednie paragrafy przytacza serwis legeartis.org. "Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40" oraz "Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10 000 złotych. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu" - to zapisy ustawy o prawie pocztowym. 

Więcej o: