Kwalifikacja wojskowa 2023. Wkrótce ruszą pierwsze wezwania. Otrzymają je te roczniki

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku obejmie zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Wiadomo również, że na dwudniowe ćwiczenia mogą zostać powołane osoby z konkretnych zawodów. Kiedy ruszy kwalifikacja wojskowa? Ministerstwo Obrony Narodowej podało nowy termin.

Kwalifikacja wojskowa pierwotnie miała odbyć się w dniach od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku. Jednak Ministerstwo Obrony Narodowej wydało rozporządzenie, które zmieniło termin kwalifikacji wojskowej. Dlaczego? Ponieważ w tym czasie odbędą się egzaminy maturalne. Osoby, które mogą zostać wezwane na ćwiczenia wojskowe, powinny zapamiętać więc nowy termin - kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 17 kwietnia do 21 lipca.

Zobacz wideo Płk Kruczyński o powołaniach rezerwistów

Kwalifikacja wojskowa 2023. Które roczniki dostaną wezwania na ćwiczenia?

Kwalifikację wojskową przeprowadzi 390 powiatowych komisji lekarskich, do których będzie musiało się zgłosić 230 tys. osób, nie tylko dziewiętnastolatków. Zgodnie z projektem rozporządzenia wezwanie mogą dostać:

 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;

 • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach;
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Polscy żołnierze, Lublin 2018 Powołania do wojska i ćwiczenia wojskowe. Będą kosztować 5,8 mld zł

Kwalifikacja wojskowa 2023. Pracownicy tych zawodów mogą spodziewać się wezwania

Wezwania do wojska może otrzymać nawet 200 tys. osób. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreślało, że ta liczba nie musi zostać w pełni zrealizowana. Powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne, ale nie tylko - wezwania mogą dostać także osoby bez odpowiedniego przeszkolenia.

Jakie zawody mogą zostać objęte ćwiczeniami? Jak tłumaczył szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś, powołania będą dotyczyć maksymalnie 3 tys. osób bez szkolenia. Wyjaśniał, że na dwudniowe ćwiczenia mają być powoływanie osoby o specjalnościach ważnych z punktu widzenia wojska, m.in. lekarze, informatycy, kierowcy i prawnicy. Ćwiczenia z udziałem tych osób mają polegać na "zapoznaniu ze sprzętem wojskowym i nadaniem przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki".

Mateusz Morawiecki Morawiecki: Musimy mieć armię tak silną, żeby nie musiała się bronić

Ćwiczenia wojskowe 2023. Kto może odroczyć obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia dotyczącym liczby osób, które mogą zostać wezwane do odbycia czynnej służby wojskowej w 2023 r., przewidziano powołanie:

 • do 200 000 żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych,
 • do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego,
 • do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy,
 • do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
 • do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.

Obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej może odroczyć osoba, która:

 • prowadzi własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego (w czasie jej trwania) bądź została wybrana w wyborach do sprawowania tej funkcji;
 • osobiście i bezpośrednio sprawuje opiekę nad osobą poniżej 16. lub powyżej 75. roku życia (w wypadku, gdy nie ma innego pełnoletniego członka rodziny);
 • pobiera edukację w szkole ponadpodstawowej, wyższej, seminarium duchownym lub innej wyższej szkole religijnej;
 • sprawuje wysoką funkcję w organach samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, sekretarz gminy);
 • piastuje kierownicze stanowisko w administracji rządowej.

Mają one jednak charakter czasowy i trwają do wygaśnięcia ich przyczyny.

Wojsko Polskie, zdjęcie ilustracyjne Wojsko zachęca do służby. Ile zarabia żołnierz? "To dobra propozycja"

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji informuje, że ćwiczenia wojskowe mogą być:

 • jednodniowe,
 • krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni,
 • długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni,
 • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Studia Biznes i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: