Wielkanoc 2023. Kiedy wypadają dni wolne od pracy i szkoły w te święta?

Już niebawem będziemy obchodzić święta wielkanocne. Dobrze wiedzieć, kiedy dokładnie wypada Wielkanoc i które dni w tym okresie będą wolne od pracy oraz zajęć szkolnych. Zwłaszcza dla uczniów święta w 2023 roku wypadają całkiem korzystnie, więc dni wolnych będzie sporo.

Wielu z nas już nie może się doczekać okresu świąt wielkanocnych. Ten czas jest wyjątkowy z różnych powodów. Oprócz kultywowania tradycji, spotkań z rodziną czy aspektów religijnych, Wielkanoc jest niecierpliwie wyczekiwana również dlatego, że daje okazję do odpoczynku pracownikom oraz uczniom. A tym razem dni wolnych - zwłaszcza dla uczniów - będzie w okresie wielkanocnym naprawdę dużo. 

Zobacz wideo Kryzys Kościoła. "Przed Wielkanocą oczekuję od nas głębokiej skruchy"

Wielkanoc 2023. Kiedy w tym roku wypadają święta i które dni będą wolne od pracy?

W 2023 roku pierwszy dzień świąt wielkanocnych wypada w niedzielę 9 kwietnia. 10 kwietnia będziemy z kolei świętować Poniedziałek Wielkanocny. Oba te dni są ustawowo wolne od pracy

Przepisy mówią, że praca w święta jest dozwolona:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy pracy zmianowej;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności;
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
 • przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni wolne od pracy są u niego dniami pracy.

Uczniowie podczas świąt wielkanocnych będą mieli okazję na dłużej odpocząć od zajęć w szkole

Uczniowie, podczas nadchodzących świąt, będą mieli sporo wolnego. Dla nich przerwa świąteczna rozpocznie się 6 kwietnia i potrwa do 11 kwietnia. To oznacza, że czeka ich w tym okresie aż sześć dni wolnych od zajęć szkolnych.

Więcej o: