Polska jest zadłużona na ponad 1 500 000 000 000 złotych. MF podało szokujące dane

Zarówno dług publiczny jak i sektora instytucji rządowych i samorządowych zdecydowanie wzrosły. Ministerstwo Finansów podało dane za ostatni kwartał zeszłego roku oraz dwa pierwsze miesiące bieżącego roku. Liczby, które przedstawił resort, mogą przerazić.

Ministerstwo Finansów opublikowało w piątek dane, z których wynika, że państwowy dług publiczny na koniec IV kwartału 2022 r. wyniósł 1 209 594,1 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 28 mln zł (+2,4 proc.) w IV kwartale 2022 r. i wzrost o ponad 61 mln zł (5,3 proc.) w stosunku do końca 2021 r. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht. Na koniec IV kwartału 2022 r. wyniósł 1 512 226,8 mln zł. To wzrost o ponad 32 mln zł (2,2 proc.) w IV kwartale 2022 r. i o prawie 102 mln zł (7,2 proc.) w stosunku do końca 2021 r. Przypomnijmy, że próg biliona złotych został przekroczony już dawno, bo w 2016 roku.

Zobacz wideo Zandberg: To, że rząd wie, co jest w finansach państwa, a parlament nie wie, jest bardzo niebezpieczne

Ministerstwo Finansów podało dane dot. długu

Z przytoczonych danych wynika, że relacja długu EDP do PKB na koniec IV kwartału 2022 r. wyniosła 49,3 proc. i spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1 punkt procentowy oraz o 4,5 pp. w porównaniu z końcem 2021 r. Z kolei relacja PDP do PKB na koniec 2022 r. wyniosła 39,4 proc. i spadła o 4,3 pkt proc., porównując z analogicznym okresem. 

Resort przekazał również informacje podsumowujące początek roku. W pierwszych dwóch miesiącach dochody budżetu państwa były wyższe o 1,5 mld zł w porównaniu z zeszłym rokiem. Wyniosły one 93,14 mld zł. Przy czym wydatki pochłonęły 93,19 mld zł, a to oznacza deficyt wynoszący 47,4 mln zł. W roku 2022 w tymże okresie wydatki wyniosły 80,4 mld zł, czyli były wyższe o 12,8 mld zł (ok. 16,0 proc.). Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wyższe wykonanie wydatków wynika z wyższych środków przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o ok. 5,3 mld zł), które związane były z przejęciem od samorządów w czerwcu zeszłego roku wypłat świadczenia 500+.

Więcej o: