Koniec sporu o blok energetyczny w Jaworznie. Rafako i Tauron osiągnęły porozumienie

Rafako i Tauron osiągnęły porozumienie po trwającym kilka miesięcy sporze. Tauron otrzyma 240 mln złotych od Rafako. Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron przekazał, że to efekt kompromisu. Ugoda przewiduje m.in. rozwiązanie kontraktu.

"240 mln złotych otrzyma Tauron z tytułu roszczeń będących według Tauronu konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie" - poinformowano w oficjalnym komunikacie. Ugodę wypracowano podczas mediacji prowadzonych przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Tauron i Rafako toczyły spór na temat tego, kto odpowiada za problemy z funkcjonowaniem bloku w Jaworznie, który w sierpniu ubiegłego roku uległ poważnej awarii.

Zobacz wideo PGE przedstawia się jako "lider zielonej zmiany". A jak jest naprawdę?

Rafako zapłaci Tauronowi 240 mln zł

- Podpisana ugoda to efekt kompromisu, który osiągnęliśmy po wielu tygodniach trudnych rozmów oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych - poinformował Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. Ogłoszone w piątek porozumienie jest równoznacze z tym, że obie spółki zrzekają się wzajemnie wszelkich roszczeń. Wejście jej w życie nastąpi po wypłacie 240 mln zł Tauronowi oraz po dopełnieniu niezbędnych formalności. - Liczymy, że Rafako dopełni wszelkich starań, by się z nich terminowo wywiązać. Tauron z pewnością podejmie działania celem spełnienia warunków, których spełnienie jest po naszej stronie - zapewniał Szczeszek.

Oprócz 240 mln złotych, które otrzyma Tauron, musi on wypłacić Rafako m.in. 10 mln zł, za "usługi obejmujące rozliczenia podwykonawców i wzięcie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia podwykonawców zaangażowanych w budowę bloku 910 MW" oraz 14 mln zł za "poza kontraktową pulę części dodatkowych, zakup placu po biurze budowy oraz dokumentację warsztatową i obliczeniową". TAURON zobowiązał się także do uregulowania płatności za zinwentaryzowane i odebrane prace. Ich łączna wartość to ok. 18 mln złotych.

Koniec sporu o blok energetyczny w Jaworznie

Rafako zobowiązano także do zwolnienia podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniają podjęcie współpracy z Tauronem. Co najważniejsze strony rozwiążą kontrakt, a Tauron zwolni Rafako ze zobowiązań wynikających z gwarancji technicznych. Tym samym - jak przewiduje ugoda - Tauron nie jest już związany żadnymi ograniczeniami w zakresie modernizacji, remontów, optymalizacji czy naprawy bloku przewidzianymi kontraktem.

Środki pieniężne, jakie otrzymamy, pozwolą na pokrycie kosztów naprawy zidentyfikowanych problemów bloku. Plany docelowych rozwiązań są już opracowywane. Ich wdrożenie pozwoli na poprawę dyspozycyjności i ekonomiki pracy tej bloku 910 MW. Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego - wyjaśniał Trajan Szuladziński, prezes spółki Tauron Wytwarzanie.

 

Więcej o: