Resort finansów nie ma litości. Po Polskim Ładzie szykuje kolejną, największą od lat zmianę w podatkach

Największą od lat zmianę w Ordynacji podatkowej zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister finansów, Artur Soboń. Nowelizacja ma uprościć procedury podatkowe. W resorcie finansów już trwają pracę nad ustawą.

Ponad rok po tym, jak z wielkimi problemami wprowadzono Polski Ład, Ministerstwo Finansów szykuje kolejną dużą reformę w podatkach. Wiceszef resortu poinformował, że zmiany mają poprawić relacje między podatnikami i organami podatkowymi. Rząd chciałby to osiągnąć przez wprowadzenie szeregu rozwiązań "służących uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności organów podatkowych", mówił PAP Artur Soboń. Minister dodał, że przepisy budzące wątpliwości zostaną doprecyzowane, a prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej mają być na zaawansowanym etapie. 

Zobacz wideo Czy warto rozliczać się ze współmałżonkiem? Pytamy ekspertkę

Podatki znów do zmiany. Ma być łatwiej dla podatnika

Artur Soboń poinformował, że nowelizacja obejmie zarówno podatników, jak i przedsiębiorców. Jako pierwszą ze zmian wymienił załatwienie prostszych spraw na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym. Dzięki temu decyzję można będzie uzyskać w ciągu 14 dni. Ponadto stworzona zostanie możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności. Obecnie wniosek o umorzenie płatności można złożyć dopiero po powstaniu zaległości podatkowej. 

Kolejna zmiana to większy limit podatku, jaki może za nas zapłacić osoba spoza najbliższej rodziny. Dziś może spłacić do 1 tys. zł, po zmianach będzie to 5 tys. zł. - Stworzy to szersze możliwości dla dokonywania zapłaty podatków bez konieczności angażowania do tej czynności podatnika - stwierdził Artur Soboń. W przypadku nadpłaty będzie można ją odzyskać bez składania wniosku, jeśli różnica wynika z korekty deklaracji, co ma przyśpieszyć odzyskanie pieniędzy. Zmiany będą dotyczyły też korekt z urzędu, których złożenie ma być uproszczone. - Zrezygnujemy z konieczności doręczania podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej przez organ podatkowy deklaracji. Zachowany zostanie jedynie obowiązek doręczenia informacji o zmianach wynikających z korekty, zawierającej pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu - powiedział wiceminister.

Mniejsze uprawnienia naczelników urzędów skarbowych

Artur Soboń poinformował też, że projekt nowelizacji zakłada również odebranie naczelnikom urzędów skarbowych prawa do kontroli podatkowej. Zamiast tego rozszerzone mają być uprawnienia organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających. - Odejście od kontroli podatkowych prowadzanych przez naczelników urzędów skarbowych wiąże się ze wzmocnieniem i usprawnieniem czynności sprawdzających - powiedział wiceminister finansów. 

Ponadto Soboń poinformował, że MF analizuje potrzeby zmian legislacyjnych. Przypomniał, że działania resortu z ostatnich lat dotyczyły usprawnienia m.in. systemów informatycznych, by zwiększyć możliwości analityczne Krajowej Administracji Skarbowej. - Jednocześnie rozwiązania te umożliwiają po stronie przedsiębiorców automatyzację części procesów rozliczeń podatkowych. W kolejnych latach będziemy kontynuowali działania w tych obszarach - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Więcej o: