Zmiany w podatku od zrzutek i darowizn. Sejm zdecydował co z kontrowersyjnym podatkiem

"Podatek od zrzutek" zostanie zlikwidowany - taką decyzję podjął w piątek Sejm. Przyjęta nowelizacja wprowadza również szereg zmian dla przedsiębiorców. Nowelę przepisów podatkowych odczują także niektórzy rodzice i dziadkowie.

Na początku roku w mediach wypłynął projektu ustawy, według którego darowizny otrzymane od wielu osób na kwotę powyżej 108 360 zł, 81 270 zł lub 54 180 zł (w zależności od grupy podatkowej) zostaną opodatkowane. Wywołało to duże oburzenie wśród obywateli, bo proponowane zmiany uderzały w zbiórki publiczne i crowdfundingowe. Rząd zaczął się więc z tego wycofywać rakiem. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że "żadnego nowego opodatkowania na rzecz zbiórek nie będzie", a Ministerstwo Finansów zapewniało, że "doprecyzuje przepisy". W piątek w Sejmie przyjęto nowelizację ustawy o VAT wynikiem: 278 posłów za, nikt nie był przeciw, a 170 wstrzymało się od głosu. Jej założenia odnoszą się właśnie do ustawy o podatku od spadków i darowizn.  

Zobacz wideo Adam Błażowski gościem Zielonego Poranka Gazeta.pl

"Podatek od zrzutek" zlikwidowany

Przegłosowano, że podwyższeniu ulegną progi dotyczące nabycia od jednego zbywcy, po których przekroczeniu płaci się ten podatek.  Zwiększono je do 36 120 zł progu w ramach I grupy podatkowej, do 27 090 zł w ramach II grupy podatkowej oraz do 5 733 zł w ramach III grupy podatkowej. Jest to równoznaczne z likwidacją podatku od zrzutek. Podatek nie obejmie bowiem darowizn otrzymanych od wielu osób.

Zwiększono również okres, za który oblicza się wartość przekazanych w ramach darowizny środków. Dotychczas wynosił on 5 lat poprzedzających rok, w którym otrzymano darowiznę. Nowelizacja sprawiała, że wartość środków liczy się w roku, w którym nastąpiło nabycie środków w ramach darowizny oraz za okres 5 lat przed tym rokiem - wyjaśnia TVN

Zmiany podatkowe dla przedsiębiorców

Założeniem przyjętej ustawy ma być jednak przede wszystkim przyspieszenie i uproszczenie rozliczania VAT-u. Skorzystać na niej mają głównie  firmy. "Dziennik Gazeta Prawna" opisuje, że podwyższony zostanie limit sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Co więcej, ograniczone zostaną formalności dla przedsiębiorstw prowadzących międzynarodowe firmy. Zmieniono także wysokość podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych z najmu. Obecnie osoby uzyskujące przychody z najmu płacą podatek o stawce 8,5 proc. od przychodów nieprzekraczających 100 tys. zł. Powyżej tego limitu stawka rośnie do 12,5 proc. Kiedy przychody z najmu uzyskują małżonkowie, to limit 100 tys. zł obejmuje ich oboje, ale nowela wprowadza zmianę, że każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł. Nowelizacja umożliwia również złożenia zeznania podatkowe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Co więcej, poszerzono krąg osób, które mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, o dziadków. Zniesiono także limit dochodów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, do skorzystania z ulgi na dziecko. Obecnie jest to 112 tys. złotych. Odnotujmy jeszcze, że zmieniono wyliczenia podatku od zysków kapitałowych. Dochody z funduszy będą mogły teraz być kompensowane ze stratami i dochodami z innych dochodów kapitałowych. Z kolei w przypadku rozliczenia dochodów z obligacji nie będzie należało płacić podatku od kwoty większej niż realny zysk - wymienia "Dziennik Gazeta Prawna". Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2023 roku. 

Więcej o: