Ile z wypłaty może zabrać komornik w 2023 roku? Czy rodzaj umowy ma znaczenie?

Ile pieniędzy z wypłaty może zająć komornik? Czy może zabrać całą pensję? Co z dłużnikami zarabiającymi na postawie umowy o dzieło lub na umowie zleceniu? Jaki procent renty i emerytury może zostać zajęty na poczet spłacenia zaległego zobowiązania? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Komornik ma prawo zająć konto bankowe osoby zadłużonej i odpowiednią, określoną w przepisach kwotę na tym koncie. Tzw. zajęcie komornicze następuje, kiedy wierzyciel uzyska w sądzie tytuł wykonawczy/egzekucyjny (czyli wyrok lub nakaz zapłaty, z dołączoną klauzulą wykonalności) i przekaże sprawę komornikowi.

Zobacz wideo Przejmowanie długu przez spadkobiercę. Co można zrobić? "Można odrzucić spadek"

Komornik nie może na ogół zabrać całej pensji, ale jest pewien wyjątek

Ile komornik może zabrać z wypłaty dłużnika? Od 2019 roku nie ma znaczenia, czy osoba zadłużona uzyskuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło - w każdym przypadku obowiązuje kryterium związane z tzw. najniższą krajową. W 2023 roku wynosi ona 3490 zł brutto. Osobom, które zarabiają:

  • 3490 zł brutto i mniej komornik nie może zabrać nic z wypłaty;
  • ponad 3490 zł brutto komornik zajmuje nadwyżkę od tej kwoty;
  • 6980 zł brutto i więcej komornik może zająć maksymalnie połowę wypłaty.

Jest jednak wyjątek: jeśli praca na "zleceniu" czy "dziele" jest wyłącznie pracą dodatkową, komornik ma prawo zabrać 100 proc. wypłaty.

Zajęcie komornicze. Czy komornik może zabrać 500 plus? Co z rentą i emeryturą?

Nie, komornik nie może zająć pieniędzy z 500 plus, świadczeń wychowawczych, alimentów, zasiłków dla opiekunów, dodatków pielęgnacyjnych i rodzinnych czy stypendiów. W przypadku długów alimentacyjnych nie ma kwoty wolnej od potrąceń, a egzekutor może zająć 60 proc. pensji. Jeśli osoba zadłużona jest jednocześnie emerytem lub rencistą, zajęte może zostać maksymalnie 25 proc. świadczenia, ale jeśli jest przy okazji dłużnikiem alimentacyjnym, to 60 proc.

Więcej o: