Zasiłek pogrzebowy w 2023 roku. Pieniądze z ZUS mogą przysługiwać obcej osobie

Ostatnie pożegnanie z członkiem rodziny stanowi obciążenie nie tylko psychiczne, ale i finansowe. Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS pomaga odciążyć finanse bliskich zmarłego, którzy ponieśli koszty jego pochówku. Jak się jednak okazuje, kwota ta nie zawsze trafia do osób spokrewnionych z osobą zmarłą, a prawo do niej ma kilka różnych podmiotów.

Zasiłek pogrzebowy powstał z myślą o wsparciu finansowym osób, które zmuszone są ponieść koszty pogrzebu. Wypłacane jednorazowo świadczenie wynoszące 4 tys. zł nie jest zależne od tego, ile rzeczywiście musieliśmy zapłacić za pochówek zmarłego. Choć kojarzy się głównie z rodziną nieżyjącego, może przysługiwać także obcej osobie czy nawet kościołowi.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Świadczenie pogrzebowe 2023. Kto może z niego skorzystać?

Podstawowym kryterium przyznawania zasiłku pogrzebowego jest udział w pokrywaniu kosztów pogrzebu. W praktyce oznacza to, że o jego otrzymanie mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale i osoby obce. Na liście upoważnionych do zasiłku pogrzebowego znajdziemy:

 • członków rodziny,
 • pracodawcę zmarłego,
 • dom pomocy społecznej,
 • gminę,
 • powiat,
 • osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobę obcą.

Bliscy zmarłego zawsze otrzymują pełną kwotę 4 tys. zł. W przypadku pozostałych podmiotów wymienionych wyżej zasiłek pogrzebowy zależy od poniesionych przez nie kosztów w związku z uroczystością pogrzebową. Jeśli do świadczenia prawo ma na raz więcej niż jedna z możliwych stron, dzieli się je proporcjonalnie do finansowego wkładu w pogrzeb, jaki został poniesiony przez każdą z nich. Dokładny opis procedury uzyskiwania świadczenia znajduje się na stronie ZUS-u.

Zasiłek pogrzebowy. Kiedy ZUS wypłaca pieniądze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest upoważniony do wypłacenia nam zasiłku pogrzebowego w ściśle określonych sytuacjach. Należy jednak pamiętać, że przysługuje on tylko z jednego tytułu. Pieniądze otrzymamy po śmierci osoby, która:

 1. ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. jest ubezpieczona w ZUS,
 4. ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. pobierała świadczenie pieniężne jako cywilna niewidoma ofiara działań wojennych,
 8. pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. pobierała rentę socjalną,
 10. zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. była członkiem rodziny osoby wymienionej w punktach 1-4, 8 i 11.
Więcej o: