UOKiK ukarał firmę, która rządzi na parkingach pod marketami. Blisko milion złotych za reklamacje

Procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów - tak Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, motywuje decyzję o nałożeniu na APCOA Parking Polska 820 tys. zł kary. Spółka w stanowisku przesłanym do redakcji next.gazeta.pl wyjaśnia, że odwołała się od decyzji UOKiK.

Prezes UOKiK nałożył karę 820 tys. zł na APCOA Parking Polska i wystąpił o wyjaśnienia do spółek ATPark i Europark. Jak twierdzi urząd, APCOA Parking Polska wymagała od konsumentów składania reklamacji tylko poprzez formularz na stronie internetowej lub też listownie. Nie uwzględniała jednak innych możliwych form składania reklamacji, takich jak mail czy osobiste stawiennictwo. Spółka również powiadamiała konsumentów, że czas rozpatrzenia ich zgłoszenia może być dłuższy niż ustawowe 30 dni. A to, zdaniem UOKiK, narusza postanowienia Ustawy o prawach konsumenta. W myśl przepisów, jeśli reklamacja nie była rozpatrzona w terminie do 30 dni, uznawana została za rozpatrzoną pozytywnie. Dziś ten termin jest jeszcze krótszy, bo dyrektywa Omnibus z początkiem lutego skróciła czas odpowiedzi do 14 dni. 

UOKiK: Procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów

UOKiK twierdzi też, że spółka w nieodpowiedni sposób komunikowała swoje decyzje. Sugerowała, że jeśli klienci nie wniosą tzw. opłaty dodatkowej, będą musieli ponieść koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego. "Tak przekazywane miało na celu wywołanie nieuzasadnionej obawy i mogło wpłynąć na decyzję odnośnie uiszczenia żądanych przez firmę opłat. Tymczasem APCOA musiałaby najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a dopiero w dalszej kolejności - do organu egzekucyjnego, np. komornika" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

- Procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów. To oni, a nie przedsiębiorca, powinni mieć możliwość wyboru preferowanego sposobu składania reklamacji. Co więcej, informacje przekazywane przez spółkę powinny być prawdziwe i kompletne. Gdyby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd, mogliby zdecydować o zasadności dalszego dochodzenia swoich praw czy podjęcia obrony przed sądem - motywuje swoją decyzję Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Redakcja Next.gazeta.pl zwróciła się do APCOA Parking Polska z prośbą o zaprezentowanie stanowiska. Oto jego treść:

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest nieprawomocna, złożyliśmy od niej odwołanie kierując sprawę na drogę postępowania sądowego. Podobnie nie jest wymagalna naliczona kara. UOKiK prowadził postępowanie od października 2021 r. Badając szereg aspektów działalności APCOA, organ nie zdecydował się na postawienie zarzutów w zakresie sposobu organizacji parkingów, zasad ich działania, w tym naliczania opłat dodatkowych czy też oznakowania, a także sposobu rozstrzygania konkretnych spraw konsumentów. Prezes UOKiK przyznał w uzasadnieniu decyzji, że zakwestionowane ostatecznie w decyzji działania APCOA nie były umyślne. Uważamy też, że w wyniku stosowanych praktyk konsumenci nie ponieśli szkody. Naszą działalność opieramy na uczciwych relacjach z klientami i dążymy do udoskonalania wysokich standardów prowadzonej przez nas działalności.

APCOA Parking to firma zarządzająca infrastrukturą parkingową w miastach, a także operująca parkingami przy szpitalach, biurowcach, hotelach i centrach handlowych. Firma działa w Polsce od nieco ponad 20 lat, a w jej portfolio znajduje się ponad 1000 parkingów i stref płatnego parkowania. Często korzystanie z parkingów jest bezpłatne - wymaga pobrania biletu, który uprawnia do postoju. Za jego brak grozi kara wynosząca nawet ok. 100 zł. Od decyzji UOKiK przysługuje odwołanie. 

Więcej o: