Bon na zasiedlenie. Jak otrzymać pieniądze na przeprowadzkę? Wystarczy spełnić kilka warunków

Bon na zasiedlenie to wsparcie dla osób bezrobotnych, które chcą podjąć się pracy poza miejscem zamieszkania. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby otrzymać nawet kilkanaście tysięcy złotych. Jakie to warunki? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo Czy czekają nas masowe zwolnienia? "Pracowników, talentów wciąż brakuje"

Bon na zasiedlenie to forma finansowego wsparcia osób, które chcą podjąć pracę lub rozpocząć działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Świadczenie ma pokryć koszty zamieszkania w innej lokalizacji. Aby je otrzymać, należy oczywiście spełnić określone warunki.

Bon na zasiedlenie - ile wynosi? Jak uzyskać? [WARUNKI]

Bon na zasiedlenie jest przeznaczony dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat. Wymagany jest oficjalny status bezrobotnego i chęć podjęcia pracy zarobkowej. Starosta może przyznać bon na zasiedlenie, jeśli:

  • za wykonywanie pracy otrzymamy wynagrodzenie wyższe niż krajowa pensja minimalna (od 1 stycznia 2023 r. jest to 3490 zł brutto, a od 1 lipca - 3600 zł) oraz z tego tytułu będziemy podlegać ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w którym zamierzamy zamieszkać z uwagi na podjęcie pracy, wyniesie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do niej i powrotu przekraczać będzie 3 godziny dziennie;
  • będziemy zatrudnieni minimalnie przez 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie przyznawany jest jedynie na wniosek bezrobotnego, który należy złożyć do starosty. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej właściwego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomiędzy bezrobotnym a starostą podpisywana jest umowa, która pozwoli wypłacić świadczenie. Ile wynosi bon na zasiedlenie? Wysokość bonu jest określana w umowie, jego maksymalna wysokość nie może przekraczać 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To oznacza, że bon na zasiedlenie może wynieść od kilku do nawet kilkunastu tys. złotych. W umowie określa się również sposób wypłaty pieniędzy oraz to, kiedy zostaną wypłacone.

Bon na zasiedlenie. Kiedy należy oddać pieniądze?

Gdy bon na zasiedlenie zostanie wypłacony, bezrobotny musi w ciągu 30 dni dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy. Ponadto w ciągu 8 miesięcy od otrzymania bonu należy udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Jeśli natomiast utracimy zatrudnienie lub zakończymy działalność gospodarczą, należy w ciągu 7 dni dostarczyć oświadczenie w tej sprawie do urzędu pracy oraz potwierdzić, że podjęliśmy się nowej pracy przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków.

Jeśli otrzymamy pieniądze i nie wywiążemy się ze swoich obowiązków, bon na zasiedlenie trzeba będzie zwrócić w ciągu 30 dni. Starosta może nas powiadomić o konieczności zwrotu pełnej kwoty, jeśli przez 6 miesięcy nie utrzymaliśmy zatrudnienia i nie znaleźliśmy nowej pracy. Jeśli natomiast zarabialiśmy w tym okresie mniej, niż krajowa pensja minimalna, w ciągu 30 dni będzie trzeba zwrócić kwotę proporcjonalną do okresu, w którym nie mieliśmy zatrudnienia.

Więcej o: