UOKiK podjął decyzję, klienci Compensy "mogą złożyć wniosek o anulowanie zmian". Znamy szczegóły

- Przedsiębiorca nie może obarczać konsumenta koniecznością podejmowania działań w sprawie oferty, którą ten nie jest zainteresowany - tak Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów komentuje decyzję podjętą w sprawie Compensy.
Zobacz wideo Komisja ds. wpływów rosyjskich? "Pomysł rodem z cywilizacji wschodniej, jak rosyjska czy białoruska"

Prezes UOKiK podjął decyzję istotną dla klientów Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Urząd podniósł bowiem zarzut dotyczący oferty wysyłanej konsumentom w rocznicę ubezpieczenia. Było to rozszerzenie zakresu ochrony np. na pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w zamian za wyższą składkę. Spółka wymagała, aby osoby niezainteresowane ofertą zawiadomiły ją o tym. Konsumenci, którzy tego nie zrobili, a opłacali składkę w dotychczasowej wysokości, byli informowani o niedopłacie i wzywani do zapłaty brakującej kwoty. 

Zdaniem szefa UOKiK właśnie to rozszerzenie oferty było problemem. - Tak ważne zmiany w umowie ubezpieczeniowej, jak rozszerzenie jej zakresu i podniesienie wysokości składki, wymagają wyraźnej zgody konsumenta. W żadnym wypadku nie można za nią uznać braku reakcji na pismo. Przedsiębiorca nie może obarczać konsumenta koniecznością podejmowania działań w sprawie oferty, którą ten nie jest zainteresowany - stwierdził Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsumenci mogą złożyć wniosek o anulowanie zmian

Compensa została zobowiązana do zaniechania zakwestionowanej praktyki i usunięcia jej skutków. Dzięki temu uniknęła kary finansowej. Konsumenci, których umowa ubezpieczeniowa została zmieniona bez ich wyraźnej zgody, mogą złożyć wniosek o anulowanie zmian. W takiej sytuacji Compensa zwróci im równowartość pobranych składek za dodatkową ochronę albo zaliczy je na poczet kolejnych płatności. Dotyczy to zarówno obecnych klientów spółki, jak i osób, których umowy ubezpieczenia już wygasły.

Decyzja została podjęta po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po uprawdopodobnieniu stosowania przez Compensę Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. 

Redakcja next.gazeta.pl poprosiła biuro prasowe Compensa o komentarz. 

Studia Biznes i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: