Zmiany w Kodeksie pracy - jakie przepisy obowiązują od 26 kwietnia? Chodzi o umowy i urlopy

Od 26 kwietnia obowiązują nowe zmiany w Kodeksie pracy. Mają on wpłynąć na poprawę warunków pracy, umożliwić wybranie dodatkowego urlopu, a także zapewnić kolejne uprawnienia pracującym rodzicom. Jakie zmiany jeszcze wprowadzono?

W tym roku już dwukrotnie zostały wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy. 21 lutego weszły w życie przepisy regulujące kontrolę trzeźwości pracowników, natomiast 7 kwietnia kolejne regulacje dotyczące pracy zdalnej. Trzecia w tym roku nowelizacja obowiązuje od 26 kwietnia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 154

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy - co obowiązuje od 26 kwietnia?

Zmiany obowiązują m.in. w zakresie umów o pracę na okres próbny. Na stronie biznes.gov.pl czytamy, że od 26 kwietnia tego typu umowy będą mogły zostać zawarte na czas nieprzekraczający:

  • jednego miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony krótszy niż sześć miesięcy;
  • dwóch miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony, wynoszący co najmniej sześć i krótszy niż 12 miesięcy.

Wszystkie te okresy można wydłużyć, nie dłużej, niż o jeden miesiąc, w uzasadnionym przypadku.

Obowiązują też zmiany dotyczące umowy na czas określony. Pracodawcy będą musieli wskazać przyczynę, uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Rozszerzona będzie również informacja dotycząca warunków zatrudnienia. Dotyczy to przede wszystkim zasad pracy podczas godzin nadliczbowych, a także zapłaty za nią.

Pracodawca jest też zobligowany do informowania pracowników o wolnych stanowiskach pracy, a także o możliwościach awansu. Co ważne, pracownicy, którzy są zatrudnieni co najmniej przez sześć miesięcy, mogą raz w roku kalendarzowym wystąpić o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony, bądź o korzystniejsze warunki pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy. Nowy rodzaj urlopu

Pracownicy będą mogli skorzystać z dodatkowych przerw w pracy. Jeśli pracownik pracuje powyżej 9 godzin dziennie, powinien skorzystać z dodatkowych 15 minut przerwy. Jeśli czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin, również zyskuje kolejne 15 minut przerwy.

Pracodawcy nie będą mogli zabronić pracownikowi zawarcia umowy z innym pracodawcą. Nie będzie również mógł w umowie o pracę zabronić pracownikowi podjęcia innej formy zarobku. Wyjątkiem są odpowiednio sformułowane umowy, dotyczące zakazu konkurencji.

Pracownicy będą mogli też skorzystać z tzw. urlopu opiekuńczego - w wymiarze pięciu dni roboczych. Czas ten można wykorzystać na opiekę nad członkiem rodziny, który ma problemy zdrowotne. Dotyczy to również osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Pracownik może też skorzystać ze zwolnienia z pracy z powodu działania sił wyższych - w pilnych sprawach rodzinnych (np. z powodu wypadku lub choroby) w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni. W tym czasie pracownik ma prawo do połowy wynagrodzenia.

Skorzystają również rodzice, ponieważ urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni - gdy urodzi się jedno dziecko, natomiast w przypadku porodu mnogiego - do 43 tygodni. Jeśli pracownik wychowuje dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia, nie można go zatrudnić bez jego zgody w godzinach nadliczbowych, nocnych czy delegować poza miejsce pracy.

Więcej o: