Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku. Ile wynosi? Komu przysługuje świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny stanowi pomoc dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz dla ich opiekunów. Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia kosztów, wynikających z konieczności zapewnienia opieki. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Kto może z niego skorzystać?

Zasiłek pielęgnacyjny należy do grupy świadczeń opiekuńczych. Przyznawany jest na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ile wynosi zasiłek w 2023 roku? Jaka grupa osób może z niego skorzystać?

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Zasiłek pielęgnacyjny. Kto może go otrzymać w 2023 roku?

Zasiłek przysługuje przede wszystkim osobom z niepełnosprawnością oraz seniorom powyżej 75 lat. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje więc: 

  • dziecku z niepełnosprawnością; 
  • osobie z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
  • osobie z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16. roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest jednak powstanie niepełnosprawności w wieku do ukończenia 21. roku życia; 
  • osobie, która ukończyła 75 lat. 

Istotnym faktem jest, że ze świadczenia nie mogą skorzystać osoby, które korzystają już z dodatku pielęgnacyjnego. Nie przysługuje ono także osobom umieszczonym w instytucjach, która zapewniają nieodpłatnie całodobowe utrzymanie.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Co zrobić by go otrzymać?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego została ustalona 1 listopada 2019 roku. Od tamtego czasu wynosi 215,84 zł, mimo przeprowadzonej w 2021 roku weryfikacji świadczenia. Co 3 lata następuje bowiem jego waloryzacja, w związku z czym na ewentualną zmianę wysokości wypłacanego świadczenia należy czekać do 2024 roku. Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem kwota zasiłku nie jest traktowana jako dochód. Aby móc otrzymać zasiłek należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek, którego dokładny wzór widnieje na stronie ZUS. Taki dokument można złożyć za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy. Umożliwia to także portal Emp@tia, do którego można zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego. 

Więcej o: