Emerytura może być większa o 200 zł. Kto może ubiegać się o dodatek do świadczenia?

Emeryci mogą ubiegać się o dodatkowe 200 zł do pobieranego świadczenia. Jednak nie wszyscy mogą otrzymać te pieniądze. Komu przysługuje świadczenie ratownicze i jak je otrzymać?

Emeryci mają możliwość skorzystania z dodatku wypłacanego do emerytury. Jednak nie wszyscy mogą powiększyć swoje świadczenie o dodatkowe 200 zł. Jest to spowodowane warunkami, które trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze. Dodatek nie bez powodu jest zwany świadczeniem ratowniczym.

Zobacz wideo

Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze do emerytury?

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który brał czynny udział w działaniach lub akcjach ratowniczych. Dodatkowym wymaganiem jest 25-letni staż w przypadku mężczyzn i 20-letni w przypadku kobiet, podczas którego co najmniej raz w roku osoba ubiegająca się o bonus do świadczenia, brała udział w działaniach ratowniczych. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Prawo do świadczenia zaczyna przysługiwać po ukończeniu 65 roku życia przez mężczyznę i 60 przez kobietę.

Jak seniorzy mogą otrzymać dodatkowe świadczenie do emerytury?

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku osoby ubiegającej się i spełniającej powyższe kryteria. Potrzebne dokumenty należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP, czyli organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik. Wzór wniosku jest określony przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i znajduje się TUTAJ. Świadczenie jest corocznie waloryzowane i jak informuje Interia, wynosi ono 200 zł. Pieniądze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i przysługuje zainteresowanym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Więcej o: