Dziecko samo w domu. Od jakiego wieku może zostać bez opieki? Prawo przedstawia kilka wersji

Zgodnie z prawem nie można pozostawić bez opieki dziecka poniżej 7. roku życia. Co innego można wywnioskować z zapisów Kodeksu wykroczeń, a co innego z prawa administracyjnego.

Od jakiego wieku dziecko może zostać bez opieki rodzica? Niektóre dzieci szybciej stają się odpowiedzialne, zatem wiele zależy od wychowania, świadomości, a przede wszystkim dojrzałości emocjonalnej. Co na to polskie prawo? Sprawdzamy.

Zobacz wideo Kiedy dziecko się zakrztusi. Przede wszystkim nie panikować. Działać!

Dziecko samo w domu. Kodeks wykroczeń  

Według Kodeksu wykroczeń dziecko może zostać samo w domu, gdy skończy 7 lat. "Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany" - czytamy w art. 106.

Dziecko samo w domu. Sprawę komplikuje prawo administracyjne 

Z zapisów prawa administracyjnego i ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa można wywnioskować, że dziecko musi skończyć 8 lat. "Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza" - czytamy w art. 32 ust. 1.

Dziecko w świetle prawa. Kodeks cywilny o zdolności do czynności prawnych

Prawo jasno określa jednak, kiedy dziecko może ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną przez siebie szkodę. W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (art. 426) ustanowiono, że "nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie". Jak czytamy, "małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę". 

Zasady bezpieczeństwa. O tym warto pamiętać

Zanim rodzic zostawi dziecko w domu, powinien wyjaśnić mu podstawowe zasady bezpieczeństwa, tj.:

  • co może, a czego nie wolno mu robić podczas nieobecności opiekunów;
  • co zrobić w przypadku nieprzewidzianych sytuacji albo wypadków;
  • do kogo zwrócić się w przypadku jakiegokolwiek problemu.
Więcej o: