ZUS odda pieniądze za składkę zdrowotną. Wystarczy zatwierdzić wniosek. Ale czasu na to jest mało

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić podatnikom nadpłatę ze składki zdrowotnej. Wystarczy wypełnić jeden formularz. Należy się jednak pospieszyć - czasu na to nie zostało zbyt dużo.

Od tego roku osoby prowadzące pozarolniczą działalność i odprowadzające składki na własne ubezpieczenie muszą złożyć rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy mają na to czas do 22 maja. Zostało więc kilka dni. Obowiązek ten dotyczy osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych - odliczając podatek według skali lub liniowy oraz osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aby dokonać rozliczenia, należy wypełnić odpowiednie formularze (ZUS DRA i ZUS RCA) na stronie ZUS-u. Obowiązują one od rozliczeń składanych za kwiecień. Podkreślmy jednak, że należy skorzystać z najnowszych dokumentów, które uległy zmianie od 1 maja 2023 roku. 

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

ZUS odda pieniądze za składkę zdrowotną

W sytuacji, gdy okaże się, że opłacana co miesiąc składka zdrowotna jest wyższa od składki rocznej, przedsiębiorcy należy się nadpłata. W tym przypadku ZUS wystawi automatycznie elektroniczny wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty. Wystarczy go jedynie zweryfikować i zatwierdzić. Podkreślmy jednak, że będzie na to niewiele czasu. Jak wspomnieliśmy, rozliczenie roczne składki zdrowotnej należy złożyć do 22 maja. Natomiast wnioski o zwrot nadpłaty będzie można złożyć jedynie do końca miesiąca (tj. 31 maja). Od momentu złożenia wniosku ZUS ma trzy miesiące na wypłatę nadpłaconej kwoty bezpośrednio na konto podatnika. W przypadku jednak gdy dana osoba obciążona jest jakimiś zaległościami, taka nadpłata zostanie zaliczona na ich opłacenie i nie zostanie wypłacona.

Więcej o: