PKO BP z gigantycznym zyskiem. Analitycy łapią się za głowy. Tego się nie spodziewali

PKO BP zanotował w pierwszym kwartale 2023 roku zaskakująco wysoki zysk. Wyniósł on 1 454 mln zł. Największy polski bank kontrolowany przez państwo nie tylko pobił zeszłoroczny wynik, lecz także przebił oczekiwania rynku.

"W świetle bankructw i kłopotów banków amerykańskich i europejskich Bank nie zidentyfikował negatywnego ich wpływu na pozycję kapitałową" - czytamy w raporcie PKO BP za I kwartał bieżąco roku. Najważniejszą informacją jest wzrost zysku z 1 426 mln zł w 2022 roku do 1 454 mln zł obecnie. To wzrost o 2 proc. rok do roku, ale spadek o 15 proc. kwartał do kwartału. Bankier.pl podaje z kolei, że przewidywania maklerów wahały się od 1 314 mln zł do 1 431,1 mln zł. Oznacza to, że zysk był 6 proc. powyżej oczekiwań rynku. Co wpłynęło na taką sytuację finansową banku

Zobacz wideo Dane o PKB za pierwszy kwartał pozytywnie zaskoczyły

PKO BP z gigantycznym zyskiem. Nie przeszkodziły nawet procesy frankowe

Zacznijmy do tego, że PKO Bank Polski oferował w tym czasie ugody dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty we frankach szwajcarskich (CHF). Polegały one na konwersji kredytu we frankach szwajcarskich na kredyt w złotych, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym. W sumie do końca I kwartału 2023 roku zarejestrowano 48,1 tys. wniosków o mediacje w sprawie takich umów. 28 564 z nich zakończyły się pozytywnie, a 10 005 mediacji zakończyło się negatywnie. Wyniki za I kwartał były więc obciążone kosztami ryzyka prawnego kredytów frankowych, które wyniosły 967 mln zł. 

PKO BP z dużym zyskiem z odsetek i prowizji

Z kolei jeśli chodzi o działalność biznesową banku, to wynik w I kwartale wyniósł 5,55 mld zł. Oznacza to wzrost o 23 proc. rok do roku (1 045 mln złotych) i 0,3 proc. kwartał do kwartału. Było to możliwe dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek o 1 095 mln złotych oraz z tytułu prowizji i opłat o 20 mln złotych. Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 4 187 mln zł. Zanotowano także dalszy wzrost marży odsetkowej do 4,32 proc. z 4,19 proc. w poprzednim kwartale. "Wzrost wyniku z tytułu odsetek determinowany wzrostem przychodów odsetkowych związanym głównie z podwyżkami rynkowych stóp procentowych oraz wzrostem portfela kredytowego, przy jednoczesnym wzroście kosztów finansowania" - czytamy w raporcie.  

Natomiast wynik prowizji wyniósł 1 103 mln zł. To wzrost o 2 proc. względem poprzedniego roku i spadek o 1 proc. względem poprzedniego kwartału. Wpływ na ten wynik miały - jak czytamy w raporcie - "wyższe dochody z działalności kartowej, leasingowej, kredytowej oraz prowizji z rachunków, przy spadku prowizji z funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej oraz marż na transakcjach wymiany walut". Z kolei dynamika kwartalna wyniku z prowizji wsparta była dochodami z rynku kapitałowego i wyniosła +32,1 proc.

Wyniki finansowe PKO BP

Należy także odnotować, że saldo rezerw wyniosło 339 mln zł (spadek o 33 proc. rok do roku i 9 proc. kwartał do kwartału), koszt ryzyka w I kwartale 2023 r. był na poziomie 59 punktów bazowych, koszty działania banku wyniosły w I kwartale 1 985 mln zł, a wskaźnik koszty/dochody w pierwszym kwartale wyniósł 35,8 proc. Natomiast suma aktywów osiągnęła poziom około 444 mld zł, co oznacza wzrost o 22 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 13 mld zł w porównaniu do końca 2022 roku. Z kolei depozyty klientów wyniosły 350 mld zł. Oszczędności klientów PKO BP wzrosły łącznie o 13,1 proc. rok do roku i wynoszą 471 mld zł. Tym samym udział banku w rynku oszczędności osób fizycznych wzrósł do 28,4 proc. W raporcie zapewniono także, że "Grupa Kapitałowa utrzymuje bezpieczny poziom płynności, który umożliwia szybką i skuteczną reakcję na potencjalne zagrożenia".  

Więcej o: