Wczasy pod gruszą. Kto może skorzystać ze świadczenia? Ile pieniędzy na urlop może dostać pracownik?

Zorganizowanie urlopu często wymaga nakładu środków na wyjazd i późniejsze atrakcje. Wielu pracowników nie wie, że wciąż można skorzystać z tzw. urlopu pod gruszą. Jest to świadczenie, które ma na celu wesprzeć finansowo osobę, która wybiera się na odpoczynek. Jakie są warunki i kto może otrzymać pieniądze?

Wypoczynek jest istotną kwestią w życiu każdego pracownika. Jak się okazuje, istnieją świadczenia, z których nadal można korzystać. Oprócz wynagrodzenia za czas urlopu, pracownicy mogą otrzymać tzw. wczasy pod gruszą. Jest to dodatkowe dofinansowanie wypoczynku z funduszu socjalnego, które można przeznaczyć na wybrane przez siebie aktywności lub pozostać w domu.

Zobacz wideo

Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?

Wczasy pod gruszą przysługują pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę. Sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie ma znaczenia. Można zorganizować sobie za dodatkowe środki wyjazd albo pozostać w domu. Wsparcie przysługuje na nie mniej niż 10 dni roboczych, co oznacza, że pracownik musi przepracować w firmie okres, który umożliwi mu wzięcie takiego urlopu.

Nie trzeba udowadniać sposobu, w jaki spędziło się czas wolny i na co przeznaczyło się środki. Od dodatkowego świadczenia nie odprowadza się składek ZUS. Jak informuje Serwis Służby Cywilnej, szczegółowe zasady określa regulamin ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który powinien powstać w firmach zatrudniających powyżej 50 osób czy w jednostkach samorządowych). Powinien on określać warunki, na których można skorzystać z dofinansowania. Na liście takich reguł znajduje się informacja m.in. o tym:

 • kto jest uprawniony do tego świadczenia,
 • jaka jest jego wysokość,
 • jaka jest częstotliwość wypłat świadczenia,
 • ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie wypoczynku.

Ile pieniędzy pracownik może otrzymać w ramach świadczenia "wczasy pod gruszą"?

Jednym z istotnych kryteriów jest sytuacja życiowa osoby ubiegającej się o świadczenie socjalne. Szacując ją bierze się pod uwagę czynniki, takie jak sytuacja materialna, życiowa i rodzinna pracownika. W praktyce oznacza to, że kwoty przyznane pracownikom mogą się od siebie różnić. Jak informuje Poradnik Przedsiębiorcy, jeśli założymy, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, w 2023 roku pracodawca może wypłacać świadczenie osobie zatrudnionej w normalnych warunkach pracy:

 • na pełny etat - 1 662,97 zł,
 • na 3/4 etatu - 1 247,23 zł,
 • na 1/2 etatu - 831,49 zł,
 • na 1/4 etatu - 415,74 zł.

Pracownikowi zatrudnionemu w szczególnie uciążliwych warunkach pracy:

 • na pełny etat - 2217,29 zł,
 • na 3/4 etatu - 1 662,97 zł,
 • na 1/2 etatu - 1 108,65 zł,
 • na 1/4 etatu - 5 54,32 zł.

Pracownikowi młodocianemu:

 • w pierwszym roku nauki - 221,73 zł,
 • w drugim roku nauki - 266,07 zł,
 • w trzecim roku nauki - 310,42 zł.

Wśród urzędów, które korzystają z urlopu pod gruszą, znajduje się: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach, Komenda Powiatowa PSP w Olecku, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży.

Więcej o: