Dodatek pielęgnacyjny 2023. Czym jest, ile wynosi i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest jako częściowe pokrycie kosztów, wynikających z niezdolności do samodzielnego funkcjonowania osoby korzystającej ze świadczenia. Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny i kto może się o niego ubiegać? Czy trzeba złożyć wniosek?

O dodatek pielęgnacyjny mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które są uprawnione do pobierania emerytury lub renty. Dodatkowo lekarz orzecznik ZUS musi uznać takie osoby za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Wówczas mogą one stać się beneficjentami świadczenia. W przypadku osób, które ukończyły 75. rok życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest odgórnie z urzędu. Nie trzeba więc udowadniać niezdolności do funkcjonowania, ani składać żadnych dodatkowych dokumentów. Pieniądze automatycznie przesyłane są na konto beneficjenta wraz z comiesięczną emeryturą. Co jeszcze musisz wiedzieć o dodatku pielęgnacyjnym?

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

W jaki sposób można otrzymać dodatek pielęgnacyjny? Komu nie przysługuje?

Osoby, które muszą udowadniać przed komisją lekarską ZUS swoje uprawnienia do korzystania ze świadczenia, potrzebują dokumentu poświadczającego stan zdrowia. W tym celu lekarz prowadzący musi nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dodatek wypełnić druk OL-9 dostępny na stronie zus.pl. Wypełnione zaświadczenie wraz z wnioskiem oraz ewentualną dodatkową dokumentacją medyczną należy złożyć w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można także przekazać za pośrednictwem poczty, czy też polskiego urzędu konsularnego. 

Należy odnotować fakt, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa więcej niż dwa tygodnie w miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub też w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym. Dodatkowo, jak podkreślił ZUS, jeżeli osoba posiada prawo do dodatku pielęgnacyjnego, nie może zostać jednocześnie beneficjentem zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł. Wyższe świadczenie przysługuje inwalidzie wojennemu, który całkowicie utracił zdolność do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Taka osoba otrzymuje od ZUSu 441,59 zł. Warto podkreślić, że dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji. Wzrasta on w tym samym miesiącu, w którym podwyższeniu ulega kwota emerytury oraz renty. Dla porównania w 2022 roku osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymywały dodatek o wartości 256,44 zł.

Więcej o: