Nowe przepisy dla firm rodzinnych weszły w życie. Co zakłada ustawa o fundacji rodzinnej?

W życie weszły przepisy o fundacji rodzinnej. Mają one zapewnić wielopokoleniową sukcesję, wspomagać i chronić gromadzenie polskiego kapitału, a także ułatwiać oddzielanie spraw biznesowych od rodzinnych.

W poniedziałek 22 maja w życie weszły przepisy o fundacji rodzinnej. Według danych, na które powołuje się resort rozwoju i technologii w naszym kraju 90 proc. wszystkich polskich firm to firmy rodzinne. Co oznaczają dla nich nowe przepisy?

Zobacz wideo Mogli być jak Facebook, Microsoft i Google, ale coś poszło nie tak. Te firmy stały się cieniem dawnej wielkości [TOPtech]

Nowe przepisy dla firm rodzinnych. Co się zmienia?

Ustawa o fundacji rodzinnej została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w lutym tego roku. Wprowadza ona nowe w polskim prawodawstwie rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej. Ma ona umożliwić rodzinnym firmom działalność po śmierci właściciela lub jego przejściu na emeryturę.

"Fundacja rodzinna pozwoli utrzymać i ochronić majątek firmy oraz umożliwi jego dalsze pomnażanie. Członkowie rodziny fundatora będą mogli korzystać z wypracowanych zysków, ale nie będą musieli angażować się osobiście w prowadzenie firmy. Będą mieć też pewność, że wypracowany przez lata kapitał jest efektywnie zarządzany i chroniony przed rozdrobnieniem" - zapewnia resort. 

Jak czytamy w Dzienniku ustaw, fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą tylko w ściśle określonym zakresie, obejmującym działalność opierającą się m.in. na: zbywaniu mienia, najmie, dzierżawie lub udostępnianiu mienia do korzystania na innej podstawie, przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze, nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, udzielaniu wybranym podmiotom pożyczek.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Fundacja rodzinna - co należy zrobić? Wystarczy pięć kroków

Fundatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Fundacja rodzinna może być założona przez więcej niż jedną osobę, także osoby niespokrewnione. Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła natomiast zostać osoba fizyczna i organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego. Jak podaje ministerstwo, by założyć fundację rodzinną, należy pamiętać o pięciu krokach:

  • złożeniu przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie;
  • sporządzeniu statutu fundacji rodzinnej, który określi m.in. strategię sukcesyjną i przyszłych beneficjentów fundacji rodzinnej;
  • przekazaniu majątku na fundusz założycielski o wartości co najmniej 100 tys. zł;
  • ustanowieniu organów fundacji rodzinnej;
  • wpisaniu fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.
Więcej o: