Ukraińcy pracują już w niemal każdej polskiej firmie, a w niektórych stanowią większość [BADANIE]

Ponad 80 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudnia obywateli Ukrainy. W większości firm procent Ukraińców wynosi od 10 do 20 proc. całego personelu. Tylko 5 proc. firm zatrudnia ponad 50 proc. ukraińskich pracowników - wynika z badania Centrum Analitycznego Gremi Personal.
Zobacz wideo Jaki jest wpływ migrantów na rynek pracy?

Niemal połowa respondentów (43 proc.) odpowiedziała, że Ukraińcy w ich firmach pracują zarówno w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, jak i zawodach o niskich kwalifikacjach. 18 proc. firm zatrudnia wysoko wykwalifikowanych Ukraińców i tyle samo zatrudnia niewykwalifikowanych. W większości firm (36 proc.) procent Ukraińców waha się od 10 do 20 proc. całego personelu. 30 proc. zatrudnia mniej niż 10 proc. obywateli Ukrainy. Co 10 firma zatrudnia od 20 do 40 proc. Ukraińców, a zaledwie 5 proc. przedsiębiorstw wskazało, że zatrudnia ponad 50 proc. Ukraińców.

Ukraińcy w Polsce a rynek pracy. "Największa społeczność uchodźcza"

"Wyniki nie są zaskakujące: w niemal każdej firmie w Polsce pracują obywatele Ukrainy - przed wybuchem rosyjskiej wojny stanowili największą migrację zarobkową, a po wojnie - największą społeczność uchodźczą - skomentowała Vitaliya Korsun, dyrektorka działu współpracy Gremi Personal, międzynarodowej agencji zatrudnienia, cytowana w komunikacie, który otrzymała Gazeta.pl.

Na pytanie, czy po wojnie zmienił się udział Ukraińców w kadrze firm, niemal 27 proc. respondentów przyznało, że nieznacznie wzrósł, 25 proc. respondentów odpowiedziało, że udział zarówno się zwiększył, jak i nie zmienił się w ogóle. 5 proc. firm natomiast zanotowało odpływ pracowników ukraińskich. Co więcej, 66 proc. respondentów przyznało, że Ukraińcy szybko zaadoptowali się do nowych warunków pracy i nie miało trudności w aklimatyzacji. 7 proc. wskazało, że obywatele Ukrainy odczuwali takie trudności, ale w nieznacznym stopniu, a tylko 2 proc. w stopniu zdecydowanym.

"Obywatele Ukrainy stanowią prawie 10 proc. ludności"

Centrum Analityczne Gremi Personal przeprowadziło badanie ankietowe 11 maja 2023 podczas HR GENIUS, IV edycji Festiwalu Świadomego Rozwoju w Łodzi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Agencja zauważyła, że rosyjska agresja poważnie zachwiała rynkiem pracownika fizycznego z Ukrainy z powodu ograniczeń w opuszczeniu kraju, przy okazji stawiając wyzwania polskiemu rynkowi pracy. Zamiast mężczyzn do pracy fizycznej, rynek pracy zalała fala uchodźców, głównie kobiet z dziećmi i seniorów. Z puli nowych osób z Ukrainy ponad 60 proc. kobiet w wieku produkcyjnym z powodzeniem znalazło pracę, chociaż w większości nie w swoim zawodzie - nawet jeśli posiada wyższe wykształcenie, z powodu nieznajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym musiały na początek podjąć pracę poniżej kwalifikacji - w handlu, usługach czy jako pracownice fizyczne w fabrykach. 

Agencja wskazała, że obecnie gorącym tematem jest "zmieniający się profil pracownika na tle globalnych wyzwań gospodarczych", gdzie jednym z głównych czynników wpływających na polską gospodarkę jest trwająca wojna w Ukrainie. "Obywatele Ukrainy stanowią obecnie prawie 10 proc. ludności, z czego ponad 7 proc. to osoby zdolne do pracy. Polskie firmy chcące poprawić stan swojego biznesu mogą zbudować skuteczny model wykorzystania ich potencjału. Przede wszystkim za pomocą budowania kompetentnej polityki adaptacyjnej i wspierania rozwoju umiejętności Ukraińców pracujących w Polsce. Wpływ Ukraińców na polską gospodarkę rośnie z miesiąca na miesiąc ze względu na ich stałą emigrację do Polski i wysoką motywację do pracy. Od 24 lutego 2022 roku przez Polskę przewinęło się ponad 11,889 mln osób, z czego 10,095 mln osób powróciło do kraju. Szacunki ONZ wskazują, że w Polsce nadal przebywa około 2 mln samych uchodźców - wskazała Vitaliya Korsun, dyrektorka działu współpracy Gremi Personal.

Więcej o: