Od lipca wyższa kwota wolna od podatku. Skorzystają spadkobiercy i przyjmujący darowiznę

Już 1 lipca w życie wejdą nowe przepisy podwyższające kwotę wolną od podatku. Korzystniejsze warunki obejmą podatników przyjmujących spadek lub darowiznę. Suma zwolnienia we wszystkich przypadkach wzrośnie zaskakująco wysoko, bo ponad trzykrotnie.

Po upływie dobrych 20 lat w końcu nadeszły zmiany w przepisach wyznaczających wysokość kwoty wolnej od podatku dla spadków i darowizn. Już od 1 lipca w życie wejdą trzy nowe progi, których wartość w każdym pojedynczym przypadku przewyższa trzykrotność poprzedniego obowiązującego limitu. Miejsce dla nowych wytycznych znalazło się w "ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych".

Zobacz wideo 800+ to szkodliwe rozdawnictwo pieniędzy? Hennig-Kloska: Tak

Zmiany w kwocie wolnej od podatku. Będzie ponad trzykrotnie wyższa w przypadku darowizny i spadku

Dotychczasowe progi kwot wolnych od podatków w kontekście spadków i darowizn (od jednej osoby) wynosiły:

  • 10 434 zł dla nabywców zaliczających się do pierwszej grupy podatkowej,
  • 7 878 zł dla nabywców zaliczających się do drugiej grupy podatkowej,
  • 5 308 zł dla nabywców zaliczających się do trzeciej grupy podatkowej.

Od 1 lipca bieżącego roku wartości te wzrosną ponad trzykrotnie. Nowe kwoty wolne od podatku w przypadku darowizn oraz spadków (od jednej osoby) zakładają:

  • 36 120 zł dla nabywców z pierwszej grupy podatkowej,
  • 27 090 zł dla nabywców z drugiej grupy podatkowej,
  • 18 060 zł dla nabywców z trzeciej grupy podatkowej.

Modyfikacji dokonano także w opodatkowaniu spadków i darowizn od wielu osób. Kwota wolna od podatku wzrosła w tej sytuacji do:

  • 108 360 zł dla nabywców w pierwszej grupie podatkowej,
  • 81 270 zł dla nabywców w drugiej grupie podatkowej,
  • 54 180 zł dla nabywców w trzeciej grupie podatkowej.

Kwota wolna od podatku - darowizna, spadek. Jak dzielone są grupy podatkowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwsza grupa podatkowa składa się z najbliższej rodziny. Są to: małżonek/małżonka, zstępni (każdy potomek tej osoby, a więc nie tylko dziecko, ale również wnuk, prawnuk, praprawnuk), wstępni (każdy przodek tej osoby, czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie), rodzeństwo, pasierbowie, zięć/synowa, ojczym/macocha oraz teściowie.

Drugą grupę podatkową tworzą dalsi krewni: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych. Trzecia grupa podatkowa jest przeznaczona dla pozostałych nabywców.

Więcej o: