NFZ sfinansuje aktywność fizyczną. Resort zdrowia ruszy z nowym programem "Recepta na ruch"

"Recepta na ruch" to nowy pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia, w którym weźmie udział do 15 tys. osób. Program ten ma przede wszystkim upowszechnić aktywność fizyczną. "65 proc. Polaków nie uprawia sportu w ogóle" - wskazuje resort zdrowia.
Zobacz wideo "W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zlikwidowano 20 tys. łóżek szpitalnych i 250 zespołów ratownictwa medycznego"

W ubiegłym tygodniu do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego "Recepta na Ruch". Celem tego programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców diagnostyką i profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w przypadku których jest zalecana aktywność fizyczna, uzupełnioną o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do możliwości i potrzeb świadczeniobiorcy.

"Recepta na ruch". Nowy program Ministerstwa Zdrowia

Program pilotażowy będzie obejmował dwa moduły. Pierwszym są treningi stacjonarne prowadzone przez fizjoterapeutę. Drugim modułem jest praca własna świadczeniobiorcy, dla której narzędziem jest aplikacja mojeIKP. Dodatkowo świadczeniobiorca będzie miał dostęp do treści dotyczących przygotowanych dla niego zaleceń żywieniowych (które otrzyma zarówno w aplikacji mojeIKP, jak i od dietetyka) i innych treści dotyczących zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Pilotaż ma objąć do 15 tys. osób, które ukończyły 25. rok życia i będzie realizowany przez 3 cykle postępowania, które łącznie będą trwać 18 tygodni.

Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje: zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z Narodowym Funduszem Zdrowia nie później niż sześć miesięcy przed zakończeniem etapu realizacji programu pilotażowego, realizację programu przez wybranych realizatorów oraz monitorowanie przez NFZ realizacji programu.

Ministerstwo Zdrowia: Aż 65 proc. Polaków nie uprawia sportu

W uzasadnieniu projektu wskazano, że aż 65 proc. Polaków nie uprawia sportu w ogóle i jest to trzeci najwyższy odsetek wśród państw Unii Europejskiej (po Portugalii i Grecji). Ponadto w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek zwiększył się o 9 punktów procentowych - najbardziej wśród wszystkich porównywanych krajów. "Należy również zauważyć fakt, że w 2020 r., na skutek m.in. pandemii COVID-19, 34,3 proc. mieszkańców Polski zmniejszyło swoją aktywność fizyczną, nie tylko jeśli chodzi o aktywność rekreacyjną, ale również, jeśli chodzi o codzienne zajęcia tj. praca, aktywność w domu, przemieszczanie się" - czytamy.

Więcej o: