Karta EKUZ niezbędna podczas wakacji za granicą. Gdzie możemy z niej skorzystać i co zapewnia?

W okresie wakacyjnym coraz więcej osób decyduje się na wyjazd za granicę. Zanim jednak wybierzemy się w daleką podróż, warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak można ją uzyskać i do czego możemy ją wykorzystać?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) upoważnia do skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej m.in. na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Możemy z niej korzystać również w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Kartę może wyrobić każda osoba, która ma uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Zobacz wideo Borys Budka gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (31.05)

Co daje karta EKUZ podczas wakacji za granicą?

Osoby, które posiadają kartę EKUZ, mogą skorzystać z niezbędnego leczenia w ramach publicznej opieki zdrowotnej na tych samych zasadach co obywatele danego kraju. Karta nie pokrywa jednak kosztów akcji ratunkowych lub poszukiwawczych. Jeśli wiemy, że podczas wyjazdu istnieje ryzyko przeprowadzenia takich akcji, powinniśmy zadbać o dodatkowe ubezpieczenie. EKUZ nie pokrywa również kosztów powrotu do kraju ze względu na pogorszenie stanu zdrowia - przekazał NFZ.

Z karty możemy korzystać na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii. Karta obowiązuje również w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz na terytoriach zamorskich:

  • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
  • portugalskich: na Azorach i Maderze,
  • hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Kartę EKUZ można wyrobić bezpłatnie na kilka sposobów. Można to zrobić osobiście w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia, poprzez skrzynkę podawczą ePUAP, Internetowe Konto Pacjenta, pocztę elektroniczną bądź wysyłając podanie pocztą tradycyjną do danego oddziału lub delegatury NFZ.

Do wyrobienia karty EKUZ wymagane są następujące dokumenty:

  • legitymacja - potwierdza kontynuację nauki, gdy skończyłeś 18 lat, jesteś uczniem, studentem lub na studiach doktoranckich i zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny,
  • dokument A1 - wydany przez ZUS lub KRUS, gdy wyjeżdżasz w związku z wykonywaniem pracy,
  • dokument U2 - wydany przez urząd pracy, gdy wyjeżdżasz w celu poszukiwania pracy,
  • upoważnienie - jeśli wniosek składasz za inną osobę.

W pozostałych przypadkach NFZ zweryfikuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych - wtedy nie potrzeba żadnych dokumentów, prócz dowodu osobistego. Najszybciej kartę można uzyskać jeśli osobiście wybierzemy się do oddziału NFZ - wtedy jest wydawana od ręki. Jeśli złożymy wniosek przez internet, czas oczekiwania może się wydłużyć do pięciu dni.

Jak długo jest ważna karta EKUZ?

Karta jest ważna trzy lata w przypadku osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą. Dokumenty wydane dzieciom tracą ważność wraz z ukończeniem przez nie 18. roku życia. Kobiety, które nie ukończyły 60 lat oraz mężczyźni, którzy nie ukończyli 65 lat i pobierają emeryturę, otrzymają kartę na pięć lat. Natomiast kobiety, które skończyły 60 lat i mężczyźni, którzy skończyli 65 lat i otrzymują emeryturę, dostaną kartę na 20 lat.

Więcej o: