Zasiłek dla bezrobotnych wzrósł o rekordową kwotę. Powód? Inflacja

Zasiłek dla bezrobotnych wzrósł o rekordową kwotę. Wyższe świadczenie to nie dobra wola rządu, ale efekt wysokiej inflacji.
Zobacz wideo "Najlepszą formą "finansowania" studiów jest nauka"

Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych jest wyższy o wskaźnik inflacji, który w ubiegłym roku wyniósł aż 14,4 proc. Wysoka inflacja, więc i podwyżka świadczenia jest wysoka.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023. Ile wynosi?

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca wynosi 1491,90 zł brutto (wzrost o 187,80 zł) w pierwszych 90 dniach posiadania prawa do zasiłku oraz 1171,60 zł brutto (wzrost o 147,50 zł) po upływie 90 dni. Oczywiście podane kwoty nie dotyczą wszystkich - wysokość zasiłku jest bowiem zależna od stażu pracy. Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 80 proc. zasiłku przysługuje osobom, które mają mniej niż 5 lat stażu pracy. Z kolei osoby bezrobotne mające co najmniej 20 lat stażu pracy otrzymają 120 proc. podstawy świadczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych. Komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych może uzyskać osoba zarejestrowana jako bezrobotna, dla której urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji. Prawo do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli taka osoba w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy. Istnieją wyjątki, w których nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy, a pomimo to zasiłek dla osób bezrobotnych będzie przysługiwał.

Okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni (dla bezrobotnych zamieszkałych na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju) lub 365 dni (dla bezrobotnych m.in. powyżej 50. roku życia, jeżeli legitymują się co najmniej 20-letnim stażem zatrudnienia lub zamieszkałych w powiatach o poziomie bezrobocia powyżej 150 proc. przeciętnej krajowej).

Więcej o: