Nawet 14 tys. złotych dla bezrobotnych w ramach bonu zasiedleniowego 2023. Jak go otrzymać?

Urzędy pracy oferują różne formy wsparcia dla osób bezrobotnych. Jedną z nich jest bon zasiedleniowy, w ramach którego osoby nieposiadające zatrudnienia mogą otrzymać wsparcie w wysokości 14 tysięcy złotych. Dla kogo i w jakich okolicznościach wypłacany jest bon?

Specjalny dodatek z Powiatowego Urzędu Pracy przysługuje osobom młodym, które mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy, zwłaszcza jeśli szukają zatrudnienia poza miejscem zameldowania. Bon zasiedleniowy ma zachęcać do aktywnego poszukiwania pracy w całym kraju. Pieniądze mają natomiast pokryć koszty przeprowadzki do innego miasta. 

Zobacz wideo Kaźmierczak: Przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem ludzi do pracy i presją płacową

Bon zasiedleniowy z Urzędu Pracy - kto może wystąpić o wypłatę dodatku?

Bon zasiedleniowy skierowany jest do osób bezrobotnych i zarejestrowanych w Państwowym Urzędzie Pracy. Aby otrzymać dodatek, wnioskodawca nie może mieć ukończonych 30 lat. Poza tym, wśród warunków są: 

  • odległość - praca lub działalność gospodarcza, którą założą, musi być oddalona o co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania lub czas dojazdu i powrotu zajmuje co najmniej trzy godziny (z tego powodu mieszkaniec Bytomia nie dostanie bonu, jeśli znajdzie pracę w Katowicach); 
  • przychód - ten musi wynosić co najmniej miesięczną pensję, jaką będą otrzymywać;
  • długość zatrudnienia - utrzymanie pracy lub działalności gospodarczej musi trwać minimum sześć miesięcy;
  • forma umowy - wnioskodawca musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, przy czym niektóre PUP-y akceptują tylko tę pierwszą formę zatrudnienia.

O dopłaty nie mogą się ubiegać mundurowi (policjanci, żołnierze, strażacy, funkcjonariusze służb więziennych). Nie ma jednak limitu czasowego, a o bon zasiedleniowy można wnioskować nawet w dniu, kiedy dokonało się rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Bon zasiedleniowy - ile można otrzymać w ramach dodatku? 

W 2023 roku bon zasiedleniowy wynosi maksymalnie 14 659,92 zł. Wysokość dodatku zależeć będzie jednak od sytuacji osoby, która wnioskuje o dodatek i budżetu danego urzędu pracy. 

Jakie dokumenty trzeba przygotować, starając się o bon zasiedleniowy?

Bon zasiedleniowy wypłacany jest na wniosek. Wzory dokumentu znajdują się na stronie każdego Powiatowego Urzędu Pracy - dla przykładu tutaj można znaleźć jeden ze wzorów, który przyjmowany jest przez PUP w Górze. We wniosku muszą znaleźć się:

  • dane osobowe wnioskodawcy,
  • aktualne miejsce zamieszkania,
  • adres przyszłego miejsca zamieszkania w związku z podjęciem pracy w innej miejscowości,
  • kwota bonu, o jaką stara się wnioskodawca.

Wnioskowana kwota musi być uzasadniona. W tym celu należy przedstawić prognozę kosztów życia w nowym miejscu zamieszkania, uwzględniając w szczególności koszty dojazdu czy wynajęcia lokum. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć deklarację pracodawcy o tym, że planuje nas zatrudnić. Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 30 dni. 

W sytuacji, gdy bon zostanie przyznany, dana osoba musi w ciągu 30 dni od odebrania pieniędzy dostarczyć do urzędu dokument potwierdzający zatrudnienie lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, lub innej pracy zarobkowej. Wówczas też należy dostarczyć oświadczenie o spełnieniu wymogu odległości minimalnej między miejscem zameldowania a miejscem, gdzie podjęto pracę. Potem, w ciągu ośmiu miesięcy, należy potwierdzić przepracowanie co najmniej pół roku. 

W przypadku utraty pracy przed okresem sześciu miesięcy należy w ciągu siedmiu dni poinformować o tym PUP. Aby nie stracić bonu, należy w ciągu kolejnych siedmiu dni dostarczyć oświadczenie o podjęciu kolejnego zatrudnienia, który musi spełniać warunek odległości.

Więcej o: