Płatny urlop z powodu działania siły wyższej. W jakim wymiarze? Ile pensji przysługuje?

Nagłe wypadki, pilne sprawy rodzinne i choroba to okoliczności, w których pracownik może ubiegać się o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Jaka część wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za ten urlop? Wyjaśniamy.

26 kwietnia zaczęła obowiązywać nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadziła tzw. zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Co to znaczy? Mowa o dodatkowym czasie wolnym w związku z pilnymi, nieprzewidzianymi sprawami rodzinnymi lub chorobą. Wymiar tego urlopu to dwa dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione na umowie o pracę. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, B2B) pracodawca może, ale nie musi udzielić urlopu z powodu siły wyższej.

Zobacz wideo Jaki jest wpływ migrantów na rynek pracy?

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Ile wynagrodzenia?

Aby skorzystać z urlopu z powodu działania siły wyższej, trzeba złożyć wniosek do pracodawcy (nie ma ujednoliconego wzoru wniosku). Za czas takiego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia. Co jeszcze warto wiedzieć? Przepisy dotyczące nowego urlopu przewidują, że:

  • Pracownik będzie mógł sam zdecydować, czy woli wykorzystać zwolnienie godzinowo, czy w dniach. Zadeklaruje to w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
  • Pracodawcy są zobowiązani udzielić takie zwolnienia od pracy na wniosek złożony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.
  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. "Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny" - czytamy w kodeksie.
  • Ta sama zasada - w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym - stosowana jest w przypadku pracowników, dla których dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż osiem godzin.

Dłuższy urlop rodzicielski

Po znowelizowaniu Kodeksu pracy wydłużył się urlop rodzicielski dla obojga rodziców i wynosi do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego). "W jego ramach nieprzenaszalną część określono na dziewięć tygodni dla każdego z rodziców" - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej o: