Trafił szóstkę w Lotto, wygrał prawie półtora miliona dla skarbówki. Jak wyglądają wygrane w Polsce?

Mężczyzna wygrał pieniądze w Lotto, ale kwota, którą otrzyma, może się różnić od tej, która była przewidziana. Powodem jest przepis ustawy decydujący o wysokości obowiązującego podatku dochodowego w przypadku wygranej w loterii. Ile w rzeczywistości wynoszą wygrane pieniężne w Polsce?

W sobotę 3 czerwca padła główna wygrana w Lotto. Szczęśliwiec trafnie wskazał numery 2, 15, 17, 31, 34 oraz 35. Główna wygrana wyniosła 14 177 641,10 zł i otrzyma ją mieszkaniec Białegostoku. Jak się okazuje niezupełnie w pierwotnej kwocie. Część wygranej, zgodnie z obowiązującym prawem, trafi do urzędu skarbowego.

Zobacz wideo Neumann: 60 tys. kwoty wolnej od podatku ma wspierać ludzi aktywnych

W Polsce obowiązuje podatek od wygranych. Ile pieniędzy otrzyma zwycięzca w Lotto?

Wygranie pieniędzy w Lotto w związku z obowiązującym prawem jest obarczone obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego. Jak informowaliśmy, przepis ustawy zakłada, że podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, jak również od nagród związanych ze sprzedażą premiową. Ponadto należność dotyczy zarówno zysków uzyskanych w naszym kraju, jak i również na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Terytorium Gospodarczego. To oznacza, że zwycięzca w Lotto będzie musiał przekazać 10 procent swojej wygranej, aby uregulować tę kwestię. Na jego konto z puli nie trafi ponad 14 milionów, a 12 759 876,99 zł. Natomiast do urzędu skarbowego trafi 1 417 764,11 zł. Podatnik nie musi samodzielnie odprowadzać wspomnianej kwoty, ponieważ tę czynność dokonuje podmiot, który przekazuje wygraną do zwycięzcy oraz 10 procent zryczałtowanego podatku z niej do urzędu skarbowego.

Kto nie musi odprowadzać podatku od wygranej do urzędu skarbowego?

Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że obowiązek zapłaty podatku nie dotyczy nagród, których wartość wynosi poniżej 2280 złotych. Ponadto muszą one zostać uzyskane w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu, specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, sportowej, dziennikarskiej czy artystycznej lub dotyczących sprzedaży premiowej. Ulga podatkowa obejmuje osoby fizyczne oraz prowadzące działalność rolniczą. Jeśli nagroda ma związek z działalnością gospodarczą, uzyskaną nagrodę należy wskazać jako przychód z nią związany.

Więcej o: