Rekordowa podwyżka zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca Państwowy Urząd Pracy wypłaca więcej

Coroczna waloryzacja odbywająca się na początku czerwca obejmuje nie tylko środki zgromadzone na indywidualnych kontach ZUS, ale i zasiłek dla bezrobotnych. Tym razem świadczenie przeznaczone dla osób niepracujących wzrosło o rekordową kwotę. Wszystko za sprawą inflacji, która skutecznie osłabia wartość polskiego złotego.

1 czerwca bieżącego roku wzrósł zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie skierowane do osób niepracujących zostało zwiększone o rekordową kwotę. Wszystko za sprawą dokonywanej co roku waloryzacji, mającej chronić pieniądze pochodzące z programu pomocowego przed utratą wartości. Wskaźnik inflacji za rok 2022 wyniósł aż 14,4 proc.

Zobacz wideo

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych 2023. Ile zyskają na niej świadczeniobiorcy?

Wypłacaniem świadczenia skierowanego do bezrobotnych zajmuje się Państwowy Urząd Pracy. To, ile w naszym przypadku ostatecznie ono wyniesie, zależy od kilku czynników takich jak staż pracy czy okres pozostawania biernym zawodowo. W przypadku drugiego z nich kwoty zasiłku po waloryzacji rozkładają się następująco:

  • 1491,90 zł brutto przysługuje świadczeniobiorcom, którzy z prawa do pobierania zasiłku korzystają do 90 dni od jego nabycia. Przed waloryzacją kwota ta wynosiła 1304,10 zł, a więc o aż 187,80 zł mniej,
  • 1171,60 zł brutto, jeśli świadczeniobiorca pobiera zasiłek przez czas dłuższy niż 90 dni od nabycia do niego prawa. Waloryzacja podniosła ten próg o 147,50 zł, ponieważ wcześniej osoby te otrzymywały dokładnie 1024,10 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 roku. Nie zawsze przysługuje nam 100 proc. jego kwoty

Powyżej opisane progi świadczeń dotyczą jednak wyłącznie osób, które mają na swoim koncie przepracowane co najmniej pięć lat stażu pracy. W pozostałych przypadkach wraz z krótszym okresem zatrudnienia zmniejsza się procent przysługującej nam kwoty. Znajduje to swoje przełożenie również wtedy, gdy nasz staż pracy jest wyjątkowo długi. W zależności od sytuacji otrzymamy więc:

  • 1193,52 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia, gdy nasz staż pracy wynosi mniej niż pięć lat,
  • 937,28 zł brutto po pierwszych trzy miesiącach pobierania świadczenia, gdy nasz staż pracy wynosi mniej niż pięć lat,
  • 1790,28 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia, gdy nasz staż pracy przekracza próg 20 lat,
  • 1405,92 zł brutto po pierwszych trzy miesiącach pobierania świadczenia, gdy nasz staż pracy przekracza 20 lat.
Więcej o: