Wyższy zasiłek chorobowy już od lipca. Ile dostaną pracownicy na L4?

Od lipca 2023 roku płaca minimalna w Polsce będzie wyższa. Wzrośnie też podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Osoby na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać wyższe świadczenia.

Od 1 lipca wzrośnie płaca minimalna w Polsce, a wraz z nią kwota zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru tego zasiłku zależy od zarobków osoby ubezpieczonej, tzn. jest obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę pomniejszone o 13,71 proc.

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Ile wynosi zasiłek chorobowy w 2023 roku?

Nowa minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2023 roku to:

  • od 1 stycznia do 30 czerwca - 3 011,52 zł;
  • od 1 lipca do 31 grudnia - 3 106,44 zł.

Zasiłek chorobowy, zależny od zarobków osoby ubezpieczonej wynosi:

  • 80 proc. podstawy wymiaru, w tym także za okres pobytu w szpitalu;
  • 100 proc. podstawy wymiaru, także za czas pobytu w szpitalu, jeżeli niezdolność do pracy: przypada w okresie ciąży; spowodowana jest gruźlicą; lub wynika z poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Przed zasiłkiem pracownik dostaje wynagrodzenie chorobowe

Z art. 92. Kodeksu pracy wynika, że pracownik wykonujący pracę nakładczą lub odbywający służbę zastępczą ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (lub 14 dni - w przypadku osób w wieku 50 lat i starszych), które jest wypłacane przez pracodawcę. Od 34. dnia (lub 15. dnia) zwolnienia lekarskiego wypłacany jest zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek chorobowy może być wypłacany maksymalnie przez 182 dni. Jedynie w przypadku gruźlicy albo niezdolności do pracy w czasie ciąży jest wypłacany dłużej - do 270 dni. Więcej informacji nt. zasiłku można znaleźć na stronie ZUS-u.

Więcej o: