Darmowe przejazdy wszystkimi pociągami PKP Intercity. Kto może liczyć na największe zniżki?

Okres wakacyjny to idealny czas na liczne podróże, szczególnie pociągami. Warto korzystać z tej formy transportu, ponieważ wiele osób jest uprawnionych do korzystania z darmowych przejazdów. Do kogo jest skierowana tak duża zniżka?

PKP Intercity oferuje wiele zniżek dla osób podróżujących pociągami. W zależności od wieku lub wykonywanej pracy, pasażerowie mogą liczyć nawet na zupełnie darmowy przejazd. Obowiązują również zniżki, m.in. 95 proc., 49 proc. czy 37 proc. Komu przysługują najniższe ceny biletów?

Zobacz wideo

Darmowe przejazdy pociągami PKP Intercity. Kto może jeździć pociągami za darmo?

Pasażerowie pociągów PKP Intercity mogą skorzystać z tzw. ulg ustawowych. Oznacza to, że osoby, które spełniają określone przez przewoźnika warunki, mogą korzystać ze zniżek podczas przejazdów. Do największej, 100 proc. zniżki, a więc zupełnie darmowych biletów są uprawnione następujące osoby:

 • dzieci do 4. roku życia (podczas podróży muszą mieć dokument potwierdzający wiek);
 • funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy są umundurowani i ich przejazd ma miejsce podczas wykonywania czynności służbowych;
 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych;
 • umundurowani funkcjonariusze policji podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • żołnierze Żandarmerii Wojskowej w trakcie wykonywania czynności służbowych w środkach transportu zbiorowego;
 • senatorowie;
 • posłowie.

Zniżki podczas podróży pociągami PKP Intercity. Kto może skorzystać z tańszych biletów?

Podróżni, którzy nie są uprawnieni do darmowych przejazdów pociągami PKP Intercity, mogą korzystać z innych ulg określonych przez przewoźnika. Pozostałe zniżki według taryfikatora PKP Intercity wynoszą kolejno:

 • 95 proc. - może z niej skorzystać opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub osobie niewidomej;
 • 95 proc. - przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie lub kombatantowi wojennemu;
 • 78 proc. - żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyłączeniem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
 • 78 proc. - dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24. rż. oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub z niepełnosprawnością do ukończenia 26. rż. (dotyczy to wyłącznie przejazdów z miejsca zamieszkania do placówek edukacyjnych);
 • 78 proc. - rodzic lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością (jedynie podczas przejazdów z miejsca zamieszkania do placówki edukacyjnej);
 • 78 proc. - cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji;
 • 78 proc. - inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • 51 proc. - kombatanci w tym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 51 proc. - działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • 51 proc. - studenci do ukończenia 26. roku życia;
 • 51 proc. - słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26. roku życia;
 • 51 proc. - doktoranci do ukończenia 35 roku życia;
 • 51 proc. - studenci – studiujący za granicą, do ukończenia 26. roku życia;
 • 37 proc. - emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne (tylko dwa przejazdy w ciągu roku);
 • 37 proc. - Posiadacze Karty Polaka;
 • 37 proc. - cywilna niewidoma ofiara działań wojennych jeśli jest uznana za osobę całkowicie niezdolną do pracy;
 • 37 proc. - weterani poszkodowani;
 • 37 proc. - osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
 • 37 proc. - dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • 37 proc. - dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej do ukończenia 24. roku życia;
 • 37 proc. - dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia podczas nauki przedmiotów nauczanych w języku polskim;
 • 37 proc. - rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny;
 • 33 proc. - nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • 33 proc. nauczyciele akademiccy;
 • 33 proc. - honorowi dawcy krwi, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID- 19.
Więcej o: