Czy 500 plus było marnotrawione? Jest odpowiedź z ZUS i potwierdzenie liczby przypadków

500 Plus bywa w Polsce marnotrawione - ale skala tego marnotrawstwa może zaskoczyć swoją skromnością. ZUS podał wyliczenia w odpowiedzi na zapytanie ekonomisty Rafała Mundrego. Ten przypomina, że w przypadku stwierdzenia naruszeń świadczenie może być przekazywane w formie pomocy rzeczowej.

500 Plus to środki, do których Polacy się przyzwyczaili, nie wszyscy pamiętają jednak, że kwestię wypłaty świadczenia regulują przepisy. A te przewidują możliwość kontroli tego, jak rodzice i opiekunowie wykorzystują pieniądze, które przekazuje im państwo. Na problem uwagę zwrócił ekonomista Rafał Mundry. 

"500 Plus marnotrawione? Tak. Ale to marginalne przypadki" - stwierdził we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. I zamieścił skan pisma od  Departamentu Legislacyjno-Prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W przypadku 65 osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego ośrodki pomocy społecznej ustaliły, że świadczenie to jest wydatkowane niezgodnie z celem lub marnotrawione

- czytamy w piśmie będącym odpowiedzią na zapytanie ekonomisty. 

Zobacz wideo

ZUS może odebrać 500 Plus. Świadczenie nie musi być przekazywane przelewem

W dalszej części pisma ZUS wyjaśnia, że nie posiada danych w zakresie województw, w których stwierdzono przypadki marnotrawienia 500 Plus oraz liczby dzieci, których rodzice wydatkowali świadczenie niezgodnie z jego celem lub je marnotrawili, gdyż nie gromadzi takich informacji w prowadzonych rejestrach.

ZUS wyjaśnił też, jakie konsekwencje spotkały osoby, które wydawały środki niezgodnie z przeznaczeniem. "Zakład w przypadku 65 osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego [...] przekazywał należne tym osobom świadczenie na konto ośrodka pomocy społecznej. Następnie w przypadku czterech spośród ww. świadczeniobiorców ustały przesłanki wydatkowania niezgodnie z celem lub marnotrawienia i przywrócono wypłatę uprawnionym do świadczenia wychowawczego, a w przypadku 10 ww. świadczeniobiorców prawo do świadczenia ustało" - czytamy w dokumencie. 

"Obecnie w przypadku 51 świadczeniobiorców świadczenie wychowawcze nadal jest przekazywane na konto ośrodka pomocy społecznej" - dodaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w piśmie skierowanym do ekonomisty. 

Rafał Mundry w swoim komentarzu zaznacza, że marnotrawienie środków z 500 Plus "to margines". Przypomina też, że w przypadku stwierdzenia naruszeń 500 Plus może być przekazywane w formie pomocy rzeczowej, a nie przelewu na konto. Warto podkreślić, że ZUS w swoim piśmie nie wyjaśnia, w jaki sposób urzędnicy stwierdzają niezgodne z prawem wykorzystywanie 500 Plus. 


Więcej o: