Dodatkowe pieniądze na zakup żywności. Co to za zasiłek? Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zasiłek na zakup podstawowych produktów spożywczych. Wyjaśniamy, co zrobić, aby dostać te pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić.

W obliczu inflacji i wysokich cen coraz częściej padają pytania o zasiłek na zakup żywności. Rodziny, jak i samodzielnie gospodarujące osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o tego typu jednorazowe wsparcie. Mowa o zasiłku celowym, który - jak tłumaczy MRiPS - jest "przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu".

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Jaki jest warunek do otrzymania zasiłku celowego?

Aby dostać zasiłek celowy, trzeba spełniać kryterium dochodowe:

  • 776 zł - w przypadku osoby samodzielnie gospodarującej;
  • 600 zł - pomnożone przez liczbę członków rodziny.

Zasiłek na żywność 2023. Gdzie złożyć wniosek? Ile pieniędzy można dostać?

Wniosek o zasiłek celowy należy złożyć w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS, GOPS) - osobiście lub drogą pocztową. Ile wynosi świadczenie? Nie ma konkretnej kwoty. Wysokość zasiłku celowego jest zależna od możliwości finansowych danego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz potrzeb petenta.

Zasiłek na żywność może być przyznany tylko po wywiadzie środowiskowym

Decyzję o przyznaniu zasiłku celowego OPS podejmuje na podstawie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Pracownik socjalny przeprowadzi w wywiad w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, a w pilnym przypadku - w ciągu dwóch dni. Wnioskodawca nie może odmówić wywiadu. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek celowy może zostać przyznany również osobom w kryzysie bezdomności i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Mogą one ubiegać się o zasiłek na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Więcej o: