Rząd zapowiada nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Nawet dwukrotność renty socjalnej

Rząd zatwierdził projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Mają one otrzymać równowartość od 50 do nawet 200 proc. renty socjalnej. Ostateczna kwota zależeć będzie od poziomu potrzeby wsparcia, określanego przez komisję. Nowa ustawa ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

Nowe świadczenie wspierające rząd stworzył z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, wymagającymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Jego wysokość ma być uzależniona od wysokości obowiązującej w danym okresie renty socjalnej. Z tego powodu będzie ono podlegać corocznej waloryzacji. Ustawa wprowadzająca dodatkowe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Zobacz wideo Czy po wyroku ws. frankowiczów system bankowy się zawali?

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Na jakiej podstawie będzie przydzielane?

Kluczowa dla uzyskania prawa do nowego świadczenia będzie indywidualna ocena ustalająca poziom potrzeby wsparcia. Jej wystawieniem zajmie się specjalna komisja, składająca się z odpowiednich specjalistów. Pod uwagę będą brane między innymi takie czynniki jak samodzielność fizyczna, psychiczna, intelektualna, sensoryczna czy obecność urządzeń o charakterze wspomagającym. W sytuacji, gdy osoba poddawana ocenie nie ma możliwości opuszczenia swojego domu, komisja może przeprowadzić oględziny w jej miejscu zamieszkania.

Świadczenie wspomagające jest niezależne od wieku i dochodów osoby z niepełnosprawnością. Na jego wysokość czy sam fakt przyznania nie wpływa również moment, w którym pojawiła się niepełnosprawność. Pieniądze wypłacane są każdej uprawnionej osobie, niezależnie od tego czy pobierają je również inni członkowie rodziny.

Świadczenie wspomagające dla osób z niepełnosprawnością. Kto ma je otrzymać i w jakiej kwocie?

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie gov.pl "Poszczególne grupy osób niepełnosprawnych - w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia - będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności, od 2024 r., świadczenie będzie wypłacane dla osób niepełnosprawnych, które uzyskają najwięcej punktów". Zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne ma trafić do osób z niepełnosprawnością, które:

  • otrzymały od 1 do 3 punktów w skali potrzeby wsparcia - dotyczy dzieci w wieku do 3 lat,
  • uzyskały od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia - w przypadku osób pełnoletnich i dzieci powyżej 3 lat.

Kwota wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma być uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia i wynosić od połowy wysokości renty socjalnej do nawet dwukrotności renty socjalnej. Możliwość składania wniosków o nową formę pomocy dla osób z niepełnosprawnością zostanie otwarta wraz z wejściem w życie wprowadzającej go ustawy. Jeśli zostanie ona podpisana przez prezydenta RP, od stycznia 2024 roku będziemy mogli poddawać się ocenie komisji niezbędnej do złożenia wniosku.

Więcej o: