Nowe dane o wynagrodzeniach. Górnicy z wyższością patrzą na nauczycieli

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł brutto, czyli o 11,7 proc. więcej niż w 2021 r. - potwierdził w poniedziałek GUS. Te wzrosty zdecydowanie nie rozkładały się jednak równomiernie - o ile w górnictwie płace przez rok urosły o 22,6 proc., o tyle w edukacji tylko o 5,9 proc.

6346,15 zł - taka była przeciętna pensja brutto w gospodarce narodowej Polski w 2022 r. To oznacza wzrost o 11,7 proc. względem 2021 r. (5682,97 zł). Dane są słodko-gorzkie. Niby to największy wzrost od 23 lat. Z drugiej strony, przy średniorocznej inflacji 14,4 proc. i tak Polakom, średnio rzecz biorąc, pensje realnie spadły (o 2,4 proc.). Pensja ok. 6346 zł brutto to ok. 4656 zł "na rękę" (umowa o pracę, standardowe koszty uzyskania przychodu, brak składki na PPK).

  • Więcej o gospodarce przeczytaj na stronie głównej Gazeta.pl
Zobacz wideo "Najlepszą formą "finansowania" studiów jest nauka"

Nowe dane o pensjach w Polsce. Górnicy mogą patrzeć z wyższością na innych

Te dane de facto GUS podał już w lutym, teraz je potwierdził. Nowością jest natomiast to ile pensje wzrosły w 2022 r. w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Najbardziej zawiedzeni powinni być nauczyciele (czy generalnie osoby sklasyfikowane w dziale "Edukacja" - tu pensje w 2022 r. wzrosły tylko o 5,9 proc. Powodów do szczególnej radości nie ma też raczej w "opiece zdrowotnej i pomocy społecznej" (wzrost o 7,8 proc.) czy "dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami" (wzrost o 9,8 proc.). 

Na przeciwnym biegunie jest "górnictwo i wydobywanie", gdzie pensje urosły aż o 22,6 proc., oraz transport i gospodarka magazynowa ze skokiem płac o 22,2 w rok. Jeszcze tylko w "rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie" wzrost płac w 2022 r. (14,8 proc.) przekroczył średnioroczną inflację (14,4 proc.).

embed

Nowe dane o pensjach w Polsce. W jakiej branży zarabia się najwięcej?

Oczywiście przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. ok. 6346 zł to średnia uwzględniająca i płace kadry menedżerskiej, i "szeregowych" pracowników. W dodatku poziom płac bardzo silnie różni się między branżami. I tak, o ile przeciętnie najwięcej zarabiało się w 2022 r. w "górnictwie i wydobywaniu" (11,1 tys. zł brutto), "informacji i komunikacji (prawie 11 tys. zł) oraz "działalności finansowej i ubezpieczeniowej" (ok. 10 tys. zł), o tyle najsłabiej m.in. w "zakwaterowaniu i gastronomii" (ok. 4,1 tys. zł), "pozostałej działalności usługowej" oraz "administracji i działalności wspierającej" (poniżej 5 tys. zł).

Jak zwraca uwagę GUS, te dane oznaczają, że w górnictwie zarabia się blisko 75 proc. więcej niż średnio w kraju, zaś w gastronomii i hotelarstwie o 35 proc. mniej. 

Płacę minimalną dostawało ponad 400 tys. osób

Jak zwraca uwagę GUS, płaca minimalna w 2022 r. (3010 zł) wynosiła 47,9 proc. Minimalne wynagrodzenie brutto przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W grudniu płacę równą albo niższą od najniższej krajowej dostawało, według danych GUS, ok. 402,6 tys. osób. 

Więcej o: