PKN Orlen zmienia nazwę. Ale to wciąż będzie Orlen. Skąd taka decyzja?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen zdecydowało o zmianie nazwy spółki. PKN Orlen zmieni nazwę na Orlen SA. Zarząd wyjaśnił, dlaczego podjęto taką decyzję.
Zobacz wideo PKN Orlen powinien być objęty podatkiem od nadmiarowych zysków?

Polski Koncern Naftowy Orlen SA (PKN Orlen) zmieni nazwę na Orlen SA. Zmianę statutu spółki poparło 99,969 proc. głosujących akcjonariuszy. "Zmiana firmy pozwoli na zachowanie spójności z przyjętą strategią Orlen 2030 w zakresie budowy koncernu multienergetycznego oraz budową globalnej marki Orlen na rynkach zagranicznych" - argumentował zarząd.

Orlen zmienia nazwę. Zarząd spółki wyjaśnia decyzję

Zarząd spółki wskazał, że działania zrealizowane przez spółkę w ubiegłym roku i jej dalsze plany rozwoju "implikują konieczność zmiany postrzegania marki firmy, obecnie skoncentrowanej wokół przerobu ropy naftowej". Jak czytamy w komunikacie: "zmiana firmy odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności spółki i jej strategiczne kierunki rozwoju - planuje się bowiem, że w latach 2023-2026 ok. 66 proc. wartości Grupy generowane będzie przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej. Tym samym określenie 'naftowy' w aktualnym członie firmy nie jest już adekwatne i spójne z wizją spółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy".

Orlen wypłaci wysoką dywidendę z zysku

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlen zdecydowano również o wypłacie dywidendy z zysku za 2022 rok. Będzie to kwota 6,39 mld złotych, czyli na akcję 5,50 zł. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 10 sierpnia 2023 r., z kolei dzień wypłaty to 31 sierpnia. Pozostałą kwotę zysku w wysokości blisko 21 mld zł spółka przeznaczy na kapitał zapasowy. Dywidenda PKN Orlen za 2021 r., zgodnie ze strategią, wyniosła 3,5 zł na jedną akcję.

Więcej o: