Dochody z pracy mogą być zwolnione od podatku. Kogo obejmuje ta ulga, jak ją otrzymać?

Kto nie musi płacić podatku od zarobków z wykonanej pracy? Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Ulga dla młodych zwalnia z płacenia podatków, ale nie bezwarunkowo. Jakie kryteria trzeba spełnić i jak ją otrzymać? Wyjaśniamy.

Podatki pochłaniają część zarobków, które otrzymuje pracownik. Istnieje jednak grupa, która jeśli spełnia określone warunki, nie musi martwić się o rozliczanie się z podatku za sprawą ulgi dla młodych.

Zobacz wideo

Praca bez konieczności odprowadzania podatku. Kto się kwalifikuje?

Ulga dla młodych została stworzona z myślą o osobach, które nie ukończyły 26 roku życia. Skorzystać z niej mogą ci, którzy osiągają przychody z umów o pracę i zlecenia. W 2021 r. wprowadzono również ulgę dla osób odbywających praktykę absolwencką i staż uczniowski. Najważniejszym kryterium, aby nie być obciążonym obowiązkiem płacenia podatku, jest kwota przychodów osiągniętych w danym roku.

Młodzi podatnicy są zwolnieni z PIT w przypadku przychodów w wysokości do 85 528 zł. Po przekroczeniu tego limitu nadwyżka zostaje opodatkowana według skali podatkowej. Warto pamiętać, że ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ. Ulga dla młodych działa z mocy ustawy. Podatnik zwykle nie musi składać żadnego oświadczenia ani wniosku swojemu pracodawcy. "Pisemny wniosek podatnik składa tylko wówczas, gdy spełnia warunki do ulgi i nie chce, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek. Treść wniosku podatnik redaguje sam (nie ma urzędowego wzoru), a następnie składa go bezpośrednio płatnikowi (odrębnie za każdy rok podatkowy). Płatnik stosuje wniosek najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu" - czytamy w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Ulga dla młodych. Jakie umowy dyskwalifikują do skorzystania z ulgi podatkowej?

Nie wszyscy młodzi mogą skorzystać z tej ulgi podatkowej. - Dochody zwolnione od podatku niestety nie obejmują wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, działalności gospodarczej, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, najmu, praw autorskich oraz kontraktu menedżerskiego. Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia studentów i uczniów są jednak umowy zlecenie, które są objęte ulgą dla młodych - tłumaczyła Patrycja Gwizdek, księgowa w firmie inFakt w rozmowie z "Super Express".

Więcej o: