300 zł na wyprawkę dla ucznia. Niedługo rusza możliwość składania wniosków o "Dobry Start"?

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start" ZUS zacznie przyjmować 1 lipca. W ramach tzw. 300 plus rodzice wszystkich uczniów, którzy nie ukończyli 20. roku życia, są uprawnieni do otrzymania pieniędzy na wyprawkę szkolną swoich dzieci. Wyjaśniono, w jaki sposób można ubiegać się o to świadczenie z ZUS.

300 plus przysługuje rodzicom wszystkich uczniów raz w roku. W przypadku większości osób świadczenie z programu "Dobry Start" jest przyznawane aż do ukończenia przez ucznia 20. roku życia. Nieco dłużej mogą je pobierać rodzice uczniów z niepełnosprawnościami. 1 lipca ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o wypłatę 300 złotych na wyprawkę szkolną.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 161 [zawiera autopromocję]

300 plus na wyprawkę szkolną dla ucznia. Komu ZUS wypłaca świadczenie z programu "Dobry Start"?

Świadczenie z programu "Dobry Start" jest wypłacane bez względu na dochód danej rodziny. Do otrzymywania 300 plus są uprawnieni opiekunowie dzieci uczących się w szkołach, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej. 300 złotych na wyprawkę szkolną nie przysługuje zatem rodzicom przedszkolaków, dzieci uczęszczających do tzw. zerówki ani studentów. Opiekunowie uczniów z niepełnosprawnościami mogą pobierać świadczenie aż do ukończenia przez nich 24. roku życia.

Program "Dobry Start" 2023/2024. Do 30 listopada będzie można składać wnioski o 300 plus na wyprawkę

Aby otrzymać 300 złotych na wyprawkę szkolną, należy złożyć wniosek do ZUS. Urzędnicy będą przyjmowali dokumenty od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Wnioski należy wysyłać drogą elektroniczną, wykorzystując jedno z następujących narzędzi:

Wniosek o wypłatę 300 plus na wyprawkę szkolną może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). O przyznanie świadczenia z programu "Dobry Start" dla uczniów przebywających w pieczy zastępczej wnioskuje rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor danej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Więcej o: