Zmiany we wcześniejszych emeryturach proponuje rząd. Ma zniknąć kluczowy warunek

Wcześniejsza emerytura dostępna dla większej grupy osób? Taki cel zakładają zmiany w przepisach wstępnie proponowane przez rząd. Obowiązujące zasady przyznawania emerytur pomostowych są bardzo surowe, na ich nowelizacji zyskać mają m.in. nauczyciele. Oto kilka kwestii, nad którymi pochylają się obecnie politycy.

Obowiązujący w Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieją jednak przypadki, w których obywatele poniżej tej granicy wiekowej mają prawo do pobierania świadczenia emerytalnego. Dzieje się tak za sprawą tzw. emerytury pomostowej, która pozwala na wcześniejsze przejście na emeryturę. Prawo do niej ma ściśle określona grupa osób, a zasady jej przyznawania są bardzo restrykcyjne. Zmiany zaproponowane przez rząd mają ułatwić uzyskanie szerszej grupie osób wcześniejszego prawa do świadczenia.

Zobacz wideo Witucki: Na rynku pracy walka o kompetencje będzie coraz silniejsza

Emerytura pomostowa w 2023 r. Aby ją otrzymać, nie wystarczy odpowiedni zawód

Prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę przysługuje obecnie wyłącznie osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które wykonywały swoją pracę w szczególnie trudnych warunkach lub zawód o szczególnym charakterze, wykonywany wyłącznie w pełnym wymiarze czasu pracy. Możliwość ubiegania się o emeryturę pomostową daje spełnienie poniższych warunków:

  • ukończenie 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn),
  • możliwość udowodnienia minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • co najmniej 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
  • wykonywanie przed 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest ujęta w obowiązujących przepisach,
  • wykonywanie po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac.

Przez pracę w szczególnych warunkach rozumie się zawody wykonywane pod ziemią lub wodą, na wodzie, w powietrzu oraz w gorącym lub zimnym mikroklimacie. Przykładowe zawody brane w tym przypadku pod uwagę to górnik, rybak, pilot samolotu i jego załoga czy członek ratownictwa medycznego. Szczegóły dotyczące obecnie obowiązujących emerytur pomostowych znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Propozycje reform w emeryturach pomostowych. Te najważniejsze zmiany musisz znać

Najważniejsza zmiana, którą chcą wprowadzić rządzący, zakłada zniesienie obowiązującego terminu do 1 stycznia 1999 r. Umożliwi to osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub zawód o szczególnym charakterze po wspomnianym terminie uzyskanie prawa do emerytury pomostowej, która teraz jest dla nich całkowicie niedostępna. Na zmianach mają zyskać również nauczyciele, którzy przed 1 stycznia 1999 r. rozpoczęli pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub pracownika pedagogicznego. Do uzyskania świadczenia potrzebna będzie dokumentacja potwierdzająca okres składkowy trwający minimum 30 lat.

Poselski projekt ustawy "o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw" został już uchwalony w Sejmie i przekazany do marszałka Senatu. Rządzący szacują, że wejdzie ona w życie wraz z początkiem 2024 r.

Więcej o: