ZUS wypłacił ci zaniżoną emeryturę? Możesz się odwołać. Sprawdź, jak to zrobić

Sprawozdanie NIK z wykonania budżetu państwa w 2022 r., wykazało ogromną skalę nieprawidłowości w pracy ZUS. Wiąże się to głównie z opóźnieniami wypłat, ale także z niewłaściwym naliczaniem wysokości świadczeń emerytów. Co zrobić, jeżeli ZUS wypłacił nieprawidłową kwotę emerytury?

Doniesienia wskazujące na zaniżanie świadczeń emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pojawiły się kilka miesięcy temu. W czerwcu Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2022 roku, według którego ZUS wypłacił zaniżoną emeryturę aż 28 tysiącom seniorów. W związku z nieprawidłowościami poszkodowani emeryci otrzymali wyrównania. Łączna ich suma wynosiła aż 34 mln zł. Co zrobić jeżeli okaże się, że twoje świadczenie także jest zaniżone?

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Co zrobić jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS dot. wysokości emerytury?

Jeżeli otrzymałeś od ZUS decyzję o przyznaniu emerytury, z którą się nie zgadzasz, możesz złożyć odwołanie. Masz na to miesiąc od dnia dostarczenia decyzji. Takie odwołanie kierowane jest do sądu pierwszej instancji, którym jest sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Istotne jest, aby odwołanie złożyć w oddziale ZUS, z którego pochodzi decyzja. W prawidłowym odwołaniu należy uwzględnić numer decyzji, uzasadnienie słuszności składanego odwołania oraz własnoręczny podpis. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania, począwszy od daty jego otrzymania. Jeżeli uzna złożone odwołanie za zasadne, wówczas decyzja może zostać zmieniona lub uchylona. 

Źle naliczona wysokość emerytury? Może czekać cię sądowa batalia

Jeżeli jednak ZUS stwierdzi, że złożone odwołanie nie jest zasadne, zostanie ono przekazane do sądu. Sąd pierwszej instancji może z kolei zdecydować o zmianie decyzji lub oddaleniu odwołania. Jeżeli nie zgodzisz się z wyrokiem sądu, możesz złożyć apelację. Ta zostanie rozpatrzona w sądzie drugiej instancji. Od tego wyroku można odwołać się ostatecznie do Sądu Najwyższego. Jeżeli sąd potwierdzi nieprawidłowe naliczenie emerytury przez ZUS, otrzymasz prawo do wyrównania. Warto jednak pamiętać, że jest ono wypłacane wyłącznie za trzy lata wstecz. Oznacza to, że jeżeli przez dłuższy okres (powyżej trzech lat) otrzymywałeś zaniżoną emeryturę, całkowita rekompensata ze strony państwa nie będzie możliwa.

ZUS od dłuższego czasu wypłaca zaniżone świadczenie? Należy ci się wyrównanie

Jeżeli od pewnego czasu podejrzewasz, że ZUS może wypłacać ci zaniżone świadczenie, możesz zwrócić się o ponowne ustalenie jego wysokości. Gwarantuje to art. 114 ustawy o emeryturach i rentach. - Dotyczy to m.in. spraw, kiedy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa lub gdy dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. Decyzja może zostać zmieniona także m.in. w sytuacji, kiedy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Fakt" Paweł Żebrowski rzecznik ZUS. Jeżeli po przeliczeniu okaże się, że doszło do nieprawidłowości lub ZUS odmówi wykonania takiego przeliczenia, wówczas również można odwołać się od takiej decyzji do sądu. 

Więcej o: