Od września pracownicy dostaną wyższe dopłaty do posiłków w pracy. Ministerstwo o "urealnieniu kwoty"

Pracodawcy będą mogli od września przeznaczyć większą kwotę na posiłki dla swoich pracowników - bez odprowadzania składek ZUS. Nowe przepisy mają też precyzować możliwości finansowania wyżywienia.

Od września firmy będą mogły przeznaczyć na posiłki dla pracownika do 450 zł. Nie będzie też konieczności odprowadzania od tego składek ZUS. Są to najnowsze założenia projektu rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej, dotyczących ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zobacz wideo Codzienne obawy i lęki osób LGBT ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Dopłaty do posiłków pracowników. Limit zamrożony od dwóch dekad

Aktualnie limit dopłat do posiłków pracowników, od których nie trzeba odprowadzać składek, wynosi 300 zł. Po wprowadzonych we wrześniu zmianach wzrośnie więc o połowę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) przekazał, że od 20 lat limit był zamrożony na poziomie 190 zł miesięcznie. Natomiast Od 1 marca 2022 r. podwyższono go do 300 zł. - Apelowaliśmy wówczas do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) o wzrost kwoty, bo 190 zł miesięcznie oznaczało dopłatę w wysokości kilku złotych na dzień roboczy, co nie wystarczało na zapewnienie posiłku pracownikowi - mówił Łukasz Kozłowski w rozmowie z Business Insider.

Pamiętajmy, że dofinansowanie posiłku pracownika jest zwolnione ze składek ZUS, jednak nie z PIT. Aktualna kwota nie pokrywała jednak cen posiłków na cały miesiąc. Obecna inflacja utrudniła to zadanie. "Projektowana zmiana rozporządzenia ma na celu urealnienie kwoty" - przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jakie będą skutki wzrostu limitu?

W związku ze wzrostem kwoty, o 54 mln zł zmniejszą się wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Będzie to związane z większą kwotą wolną od składek. Tyle właśnie zaoszczędzą ci, którzy dopłacą do posiłków swoich pracowników. W przyszłym roku kwota ta może wynieść 217 mln zł.

- Rozwiązania te powinny przynieść pozytywny efekt dla placówek gastronomicznych i cateringowych, zwiększając oferowaną przez nie podaż posiłków, finansowanych przez pracodawców i udostępnianych pracownikom - przekazało ministerstwo w uzasadnieniu projektu zmian.

Więcej o: