Rząd przyjął "rewolucyjny dla obywateli i przedsiębiorców" projekt. Chodzi o rozwój e-administracji

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej nowe usługi administracji publicznej, które będą dostępne online. Władze przekonują, że rozwój cyfryzacji usprawni działanie urzędów i pozwoli Polakom załatwiać wiele spraw przez internet. Rządzący wskazali również korzyści, jakie dzięki tym zmianom powinni odnieść przedsiębiorcy.

Kancelaria premiera poinformowała, że rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej ważne zmiany w prawie dotyczącymi e-administracji. Na mocy tych przepisów obywatele zyskają dostęp do nowych usług administracji publicznej świadczonych z wykorzystaniem internetu. Stwierdzono również, że dzięki rozwojowi cyfryzacji przedsiębiorcy będą lepiej chronieni przed oszustami.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 161 [zawiera autopromocję]

Cyfryzacja administracji publicznej. Rząd chce wprowadzić e-płatności i e-pełnomocnictwa

W uzasadnieniu projektu zauważono, że wprowadzane rozwiązania "będą miały charakter rewolucyjny dla obywateli, przedsiębiorców i administracji", ponieważ pozwolą wiele spraw załatwić w całości przez internet. Nowe prawo ma również usprawnić działanie urzędów. Wśród usług, które rząd chce udostępnić obywatelom, wymieniono m.in. Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych oraz Platformę e-Płatności.

Dzięki e-pełnomocnictwom obywatele będą mogli upoważnić przez internet inną osobę do czynności wykonywanych na poczcie oraz w urzędzie. Z kolei e-płatności pozwolą dokonywać "opłat na rzecz administracji publicznej z wykorzystaniem różnych metod płatności". Podkreślono, że w ramach tej usługi urząd poinformuje obywatela, ile powinien zapłacić, dzięki czemu dana osoba nie będzie musiała samodzielnie sprawdzać numeru konta i kwoty.

Rząd uważa, że rozwój e-administracji poprawi sytuacji przedsiębiorców i pacjentów

Przyjęta przez rząd projekt zakłada wprowadzenie udogodnień dla rodziców, pozwalających im złożyć online wniosek o wydanie paszportu dziecku do 12. roku życia. Z kolei osoby planujące ślub, będą mogły wysłać przez internet kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku okoliczności, które uniemożliwiają zawarcie związku małżeńskiego.

Wymieniono również ułatwienia dla pacjentów oraz przedsiębiorców. Ci pierwsi będą mogli skorzystać z Systemu Domowej Opieki Medycznej, której celem będzie "zapewnianie opieki zdrowotnej i kompleksowej usługi zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów". Natomiast przedsiębiorcy mieliby być zwolnieni z obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. W uzasadnieniu projektu zwrócono również uwagę, że nowe prawo wprowadzi możliwość weryfikacji wizerunku w Rejestrze Dowodów Osobistych przez wybrane grupy przedsiębiorców, przez co "oszustom trudniej będzie się podszyć pod inną osobę".

Więcej o: