Upały a prawa pracownika. W jakiej sytuacji można odmówić pracy?

Do czego, zgodnie z kodeksem pracy, zobowiązani są pracodawcy, aby zapewnić pracownikom jak najbardziej komfortowe warunki w czasie upału? Czy i kiedy powinni wydawać zatrudnionym napoje? W jakiej sytuacji można odmówić wykonywania pracy?

Upały bez wątpienia zaliczają się do określonych w prawie pracy "uciążliwych warunków", które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność pracowników. Pracodawcy są prawnie zobowiązani zapewnić zatrudnionym bezpieczne warunki pracy, w tym zmniejszyć uciążliwość związaną z upałem.

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Darmowe napoje dla pracowników. Czy w upały pracodawca ma taki obowiązek?

Jeśli praca odbywa się w odpowiednio wentylowanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach, pracodawca nie jest zmuszony wydawać pracownikom napojów, ale tylko do momentu, gdy temperatura wewnątrz zacznie przekraczać 28 stopni Celsjusza. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że "kiedy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje". Resort przypomina, że "w takiej sytuacji nie ma znaczenia to, czy stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację, czy nie".

Jeśli chodzi o pracę na otwartej przestrzeni, próg temperatury wynosi 25 stopni. MRiPS zaznacza, że "niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu, czy na otwartej przestrzeni, napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej". Pracodawca, który nie dostosuje się do tego wymogu, może zostać ukarany w wysokości od tysiąca do 30 tys. zł.

Kiedy jest za gorąco pracodawca może skrócić twój dzień pracy

W czasie upału pracodawcy mogą zarządzić dodatkowe przerwy, a nawet pozwolić pracownikom na wcześniejsze wyjście do domu. Nie mogą jednak obniżyć za to wynagrodzeń.

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Musi jednak niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Więcej o: