Duże zmiany w emeryturach pomostowych. Zniknie kluczowy warunek. Efekt porozumienia z "Solidarnością"

Emerytury pomostowe nie będą miały już charakteru wygasającego i więcej osób będzie mogło pobierać świadczenie. To efekt nowelizacji ustawy, którą przyjął Sejm.
Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

Sejm odrzucił w piątek wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Jeden z jej przepisów uchyla wygaszający charakter tych emerytur. Nowelizacja wprowadza też regulacje dotyczące zabezpieczenia działaczy związkowych w sprawach zakresu prawa pracy oraz podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym (z 500 do 840 zł).

Emerytury pomostowe. Nadchodzą zmiany

Nowelizacja jest efektem porozumienia rządu ze związkiem zawodowym "Solidarność". Emerytury pomostoweświadczeniami okresowymi, które przysługują do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Są skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Emerytury pomostowe - co się zmieni?

W myśl obowiązujących jeszcze przepisów, emerytury pomostowe przysługiwały jedynie pracującym do 1999 roku. Nowelizacja uchyla wygasający charakter świadczenia. W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, iż "zakładany w momencie wprowadzenia przepisów ustawy o emeryturach pomostowych postęp technologiczny nie poprawi warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, o czym dodatkowo świadczy liczba pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze". Emerytury pomostowe będą przysługiwać kobietom, które skończą 55 lat i mężczyznom po 60 roku życia.

Nowela wprowadza też zabezpieczenia działaczy związkowych w sprawach zakresu prawa pracy oraz podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Przewiduje także wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej.

Więcej o: