Wybory do Sejmu. Ile zarobią członkowie komisji wyborczych? PKW podnosi stawki

Państwowa Komisja Wyborcza podniosła wysokość diet przysługujących członkom obwodowych komisji w wyborach parlamentarnych. Przewodniczący komisji obwodowych mogą liczyć na stawkę 800 zł (wcześniej: 500 zł), zastępcy przewodniczących na 700 zł (wcześniej: 400 zł), a członkowie komisji wyborczych na 600 zł (wcześniej: 350 zł).

Członkowie obwodowych komisji wyborczych za wypełnianie swoich obowiązków otrzymują zryczałtowaną dietę. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podjęła decyzję o zwiększeniu jej wysokości od zbliżających się wyborów parlamentarnych. Uchwała w tej sprawie została opublikowana 2 sierpnia na oficjalnej stronie internetowej PKW

Zobacz wideo Kaczyński zadeklarował, ile jeszcze będzie żył, zapewnił o terminie wyborów i obiecał "prezenty" dla kobiet. Wizyta w Połajewie

W związku z nowymi postanowieniami PKW przewodniczącym komisji przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci 800 zł – dotychczas wynosiło ono 500 zł. Wzrośnie również wysokość diety dla zastępców przewodniczących, którzy liczyć mogą na 700 zł zamiast dotychczasowych 400 zł. Więcej zarobią także członkowie obwodowych komisji wyborczych, którzy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 600 zł zamiast wcześniejszych 350 zł. Zgodnie z Ustawą o PIT, kwoty te nie są objęte podatkiem dochodowym.

Obwodowe komisje wyborcze. Zadania i zakres obowiązków

Obwodowe komisje wyborcze powoływane są w każdym obwodzie, w którym obywatele mogą oddać swój głos w wyborach. Obowiązek utworzenia obwodów głosowania ma komisarz wyborczy powołany na dane terytorium.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 • przeprowadzenie głosowania w danym obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Jak zostać członkiem komisji wyborczej? Warunki dla kandydatów

Osoba kandydująca na członka obwodowej komisji wyborczej musi posiadać czynne prawo wyborcze. Oznacza to, że najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia musi osiągnąć pełnoletniość, a więc ukończyć 18 lat. Ostatni termin zgłoszenia kandydatury przypada na 30 dni przed ustaloną datą wyborów.

Kandydat nie może być pozbawiony praw publicznych lub wyborczych ani być ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu. Musi posiadać polskie obywatelstwo lub być obywatelem Unii Europejskiej, posiadającym prawo wyborcze w Polsce. Funkcję członka obwodowej komisji wyborczej można pełnić wyłącznie na terenie zamieszkiwanego województwa, w którym osoba wpisana jest do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin.

O funkcję członka obwodowej komisji wyborczej nie może ubiegać się:

 • kandydat w wyborach,
 • komisarz wyborczy,
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego,
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego,
 • urzędnik wyborczy,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny.

Ograniczeniami w pełnieniu funkcji członka komitetu wyborczego objęte są również osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach. Mogą one zasiadać wyłącznie w komisji wyborczej okręgu innego niż ten, w którym kandyduje członek ich rodziny.

Więcej o: