Zasiłek losowy na cele edukacyjne. Nawet 2,5 tys. zł mogą dostać poszkodowani w wyniku żywiołu

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom przewiduje możliwość wypłaty zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wsparcie przybierające formę wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych. Osoby uprawnione mogą otrzymać do 2,5 tys. zł. Kto może ubiegać się o te świadczenia?

Rolą zasiłku losowego jest zapewnienie wsparcia uczniom i dzieciom, których rodziny zostały poszkodowane na skutek negatywnych zjawisk atmosferycznych. Zniszczenia spowodowane działalnością żywiołu mogą utrudniać lub nawet całkowicie uniemożliwiać nieletnim funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Program przewidziano na lata 2022-2024.

Zobacz wideo Uliczni grajkowie na Krupówkach w Zakopanem

Dla kogo zasiłek losowy? Te grupy nieletnich obejmuje wsparcie

Przyznawanie prawa do jednorazowego świadczenia odbywa się na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. Zasiłek losowy trafia do dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów uczęszczających do wszelkiego rodzaju placówek na naukę odbywającą się w formie dziennej. Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne lub opiekuńczo-wychowawcze są natomiast przeznaczone dla:

  • dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do placówek edukacyjnych,
  • uczniów w zakresie klas I - III szkoły podstawowej i klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów szkół dowolnego typu z nauczaniem dziennym, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dowolność w łączeniu form pomocy

Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia to kwota 1 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie wyjazdu na jednego nieletniego obywatela to natomiast kwota 1540 zł. Prawo dopuszcza możliwość łączenia tych form wsparcia we wspólnej kwocie 2540 zł. Zajęcia opiekuńcze bądź terapeutyczno-edukacyjne to z kolei forma wsparcia skierowana do dzieci, które nie biorą udziału w specjalnych wyjazdach. "Wsparcie na organizację zajęć wynosi 500 zł na jedno dziecko lub ucznia oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 zł" - brzmią wytyczne opublikowane na stronie gov.pl. Zasiłek jest świadczeniem jednorazowym, bezzwrotnym i nie zależy on od dochodu. Na łączeniu różnych form wsparcia z programu można zyskać w sumie ponad 2,5 tys. zł.

Więcej o: