300 zł co miesiąc bez składania wniosku. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Emeryci mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki do emerytury. I to nie byle jaki. Niektórzy seniorzy mogą bowiem otrzymać dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość zbliża się już do 300 złotych. Przysługuje on zresztą nie tylko nim. Czy trzeba składać wniosek do ZUS-u? Jakie są warunki przyznania świadczenia? Wyjaśniamy.

Trzynastka i czternastka to nie jedyne dodatki, na które mogą liczyć emeryci. Seniorzy, którzy mają co najmniej 75 lat, mogą liczyć na tzw. dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on także osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W Polsce o dodatek pielęgnacyjny.można ubiegać się już od dawna - gwarantuje go bowiem ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych. Od tego czasu wypłacany jest emerytom.

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? Skorzystają nie tylko seniorzy

W tym pierwszym przypadku, aby otrzymać dodatek, nie trzeba nawet składać wniosku do ZUS-u. Po osiągnięciu 75. roku życia jest on przyznawany z urzędu i wypłacany z emeryturą. Natomiast w przypadku wspominanej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, aby otrzymać dodatek, potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza. Chodzi o dokument OL-9. 

Podkreślmy jednak, że w przypadku tego dodatku jest małe "ale". Nie przysługuje on bowiem osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że są poza nim dłuższej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł i jest wypłacany co miesiąc razem z emeryturą. Na początku marca 2024 roku wysokość tego dodatku ponownie wzrośnie, choć na razie nie wiadomo o ile. Dodatek pielęgnacyjny, podobnie jak emerytury, podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. "Będzie wzrastał od miesiąca, w którym będziemy waloryzować Twoją emeryturę lub rentę" - przypomina ZUS

Więcej o: